STANIŠIĆ: TEHNIČKA VLADA NE SMIJE ODLUČIVATI O BUDUĆNOSTI AERODROMA CRNE GORE

STANIŠIĆ: TEHNIČKA VLADA NE SMIJE ODLUČIVATI O BUDUĆNOSTI AERODROMA CRNE GORE

Zakonom o koncesijama, čl. 8 propisano je da su koncesije koje se daju na rok do 30 godina u nadležnosti Vlade, odnosno opštine. Vlada u tehničkom mandatu ne se smije da odlučuje o davanju  Aerodroma Crne Gore (ACG) pod koncesiju. Vlada koja ima podršku 12 poslanika nema legitimitet da odlučuje o ovako važnom pitanju.

Prethodno predloženi koncesioni model je bi relativno loš po državu, jer nije davao odgovore na strateška pitanja razvoja crnogorskog aviosaobraćaja. Davanje Aerodroma pod koncesiju je izuzetno kompleksno pitanje i zahtijeva ozbiljnu analizu svih parametara i indikatora koji će pokazati da li je bolje da se država zaduži i investira u nove terminale ili davanje u dugogodišnji zakup. Takođe je veoma važno da nas ministar kapitalnih investicija informiše da li je rađena nova studija opravdanosti, jer prethodna analiza koju je radila konsultantska kuća ‘Dean Capital Strategies’ iz Beča nije mjerodavna, jer se radi o firmi koja je u trenutku izrade analize imala samo jednog stalno zaposlenog, i poslovala sa značajnim gubitkom i vlasnički je povezana sa propalim projektom za proizvodnju piva.

Moram podsjetiti premijera Abazovića da je 2018. godine bio protiv davanja Aerodroma pod koncesiju i da je tada optuživao ministre Demokratske partije socijalista i Bošnjačke stranke da su umiješani u koruptivne radnje u cilju sproveđenja procesa do kraja. Upravo zbog mogućnosti korupcije ovako hendikepirana Vlada ne smije da donosi ovako velike odluke , već ovaj proces mora da sačeka neku stabilniju izvršnu vlast koja bi odluku donijela u korist građana Crne Gore. Tražimo odgovore od premijera šta je uticalo da se njegov stav po ovoj temi promijeni u potpunosti i da li on ima favorizovane koncesionare, kao pojedini njegovi koalicioni partneri.

Boban Stanišić

Predsjednik mladih PzP-a

Član predsjedništva PzP-a