Mreža mladih

Cilj Mreže mladih Pokreta za promjene je da kroz svoje aktivnosti iniciramo aktivizam i kreativnost naših mladih članova. Želimo da svojim aktivnostima i djelovanjem stvorimo mladim ljudima nove i različite mogućnosi obrazovanja i podstičemo ih na aktivno učešće u svim oblastma društvenog života kako bi u potpunosti razvili svoj potencijal. Smatramo da je ulaganje u edukaciju naših članova najbolja investicija za budućnost pojedinaca i zajednice.
Doprinosa u kampanjama70%
Novih članova35%
Uspješnih treninga95%
40%
Ukupnog članstva partije

Mladi za bolju Crnu Goru

Možemo slobodno reći da su studenti i mladi dali PzP-u prepoznatljivost i neko drugo lice koje ga izdvaja od drugih činilaca na političkoj sceni Crne Gore.

Povjerenje koje Pokret za Promjene ima u svoje mlade članove najbolje se vidi u zastupljenosti mladih u svim organima partije, od Predsjedništva, pa do Opštinskih odbora.

Program Mreže mladih

Međunarodna saradnja

Saradnja sa Konzervativnom partijom Velike Britanije uz podršku Vestminster fondacije za demokratiju traje gotovo od samog osnivanja partije

Obrazovanje

Dobro obrazovanje je ulaznica za zdrav i normalan život i preduslov za napredak i prosperitet zemlje

Sport

Sport je najbolji ambasador Crne Gore, a naši sportisti su primjer na koji treba da se ugledamo i u drugim oblastima.

Zelena politika

Želimo da unaprijedimo učešće javnosti i dostupnost informacijama o životnoj sredini, kako bi podigli svijest građana o važnosti očuvanja ekološke države

Kultura

Zainteresovanost mladih za kulturna dešavanja u Crnoj Gori je veoma mala. Neophodno je organizovati što više besplatnih programa kulturnog kararktera

Zdravstvo i zdravi stilovi života

Želimo da kroz naše djelovanje utičemo na podizanje svijesti kod mladih o važnosti usvajanja i primjene zdravih stilova života i zdravih navika

Informisanost mladih

Mladima u Crnoj Gori stoje na raspolaganju različite mogućnosti za ostvarivanje komunikacije i saradnje sa donosiocima odluka u državnoj upravi

Nezaposlenost mladih

Evidentna je neusklađenost ponude i tražnje na tržištu rada i niske mobilnosti. Suštinski izazov nezaposlenosti mladih jeste kreiranje novih poslova i prilika

Ljudska prava i građanske slobode

U mnogim područjima zaštite ljudskih prava još uvijek nije dostignut zadovoljavajući nivo, te su pojedine društvene grupe i dalje diskriminisane

Naša budućnost je u Crnoj Gori

Mladi predstavljaju sadašnjost i budućnost crnogorskog društva. Bez angažovanih i odgovornih mladih ljudi ne postoji, i neće ni biti, održive budućnosti.

Cilj mreže mladih je da svoje kvalitete pokaže na djelu i da konačno donese prave promjene u Crnu Goru

O organizaciji

Mreža mladih Pokreta za promjene je dobrovoljna organizacija mladih članova Pokreta za promjene nastala kao funkcionalna organizacija u sklopu Pokreta za promjene

Saradnja

U ostvarivanju ciljeva i zadataka, MMPZP sarađuje sa klubovima mladih drugih političkih partija, kao i nepolitičkim organizacijama u zemlji i inostranstvu

Organizacija

MMPZP je teritorijalno organizovana u slijedećim (organizacionim) oblicima: centralna kancelarija; opštinska kancelarija. Sjedište centralne kancelarije je u Podgorici

Članstvo

Član MMPZP je svaki član Pokreta za promjene starosne dobi od 18 do 30 godina. Članstvo u MMPZP je individualno

Organi 

Organi Mreže mladih Pokreta za promjene su: Skupština, Izvršni odbor, Predsjedništvo, Predsjednik, Potrpedsjednici, Generalni skretar, Portparol, Predsjednici opštinskih kancelarija za rad sa mladima 

Finansiranje

Izdvajanjem dijela finansijskih sredstava iz budžeta partije; dobrovoljnim prilozima; od projekata i drugih izvora, u skladu sa zakonom