Stanišić: Nacionalno priznanje ili partijsko uhljebljenje

Boban Boko Stanišić

Nacionalne naknade u Crnoj Gori primaju bivši državni funkcioneri, vrhunski sportisti i istaknuti umjetnici. Sistem nacionalnih priznanja i naknada u Crnoj Gori je jedinstven po mnogo čemu u svijetu. U ekonomsko razvijenim zemljama kao što su: Slovačka Republika, Češka Republika, Velika Britanija i Francuska, ovakav vid naknade ne potoji, dok u Sjedinjenim Američkim Državama i Njemačkoj, naknade se isplaćuju iz fondova neprofitnih organizacija i privatnih fondova Vlade, a ne od novca građana, kao što je slučaj u Crnoj Gori. U Crnoj Gori državni funkcioneri su ovo pravo stekli Zakonom o zaradama i drugim primanjima državnih funkcionera iz juna 2008. godine. Pokrenuta je inicijativa od raznih NVO organizacija za provjeru ustavnosti ovog Zakona  i naravno Zakon je oboren. Iako je Zakon prestao da važi u decembru 2009. godine jer ga je Ustavni sud proglasio neustavnim, dio funkcionera ili njihovih porodica je nastavilo da koristi ovo pravo, jer se jednom stečeno pravo ne može naknadno ukinuti.  Neki od bivših državnih funkcionera koji su ovo pravo stekli neustavnim Zakonom o privilegijama državnih funkcionera su: Svetozar Marović,  Smajo Šabotić, Novak Kilibarda koji pored penzije za minuli politički rad prima i nacionalnu naknadu kao istaknuti kulturni stvaraoc. Suvišno je pričati koliko su ovim bivsim državnim funkcionerima potrebne nacionalne penzije koje im se isplaćuju na račun građana Crne Gore.

 

Mreža Mladih PzP-a

Pored državnih funkcionera, nacionalne naknade u Crnoj Gori mogu ostvariti vrhunski sportisti i istaknuti kulturni stvaraoci. Dodjeljivanje nacionalnih naknada istaknutim kulturnim stvaraocima u Crnoj Gori prate mnogobrojne kontroverze. Kao većina stvari u državi i ovo je vladajuća partija uspjela da ispolitizuje i da obesmisli, pa su tako kriterijumi za ostvarivanje ovog priznanja svedeni na minimum. Naknada istaknutom kulturnom stvaraocu je lično pravo i ne može se prenositi na drugog, a zakonom je predvidjeno da se prilikom dodjeljivanja statusa istaknutog kultrunog stvaraoca daje prednost umjetnicima starijim od 75 godina. Ovo pravilo se, kao i većina pravila u Crnoj Gori  ne poštuje, što koristi uži krug samoproklamovanih umjetnika koji su bliski vlasti i međusobno dodjeljuje ova nacionalna priznanja, gdje jedini kriterijum predstavlja privrženost i poslušnost vladajućoj partiji. Neophodna je što prije izvršiti izmjenu i dopunu Zakona o kulturi. Zakon nikada nije primjenjivan u potpunosti, ali to nije razlog za njegovo ukidanje, već za reviziju. Ukidanjem nacionalnih naknada za istaknute kulturne stvaraoce bi se poremetio sistem vrednovanja u kulturi, koji je nužno povezan sa razvojom kulture. Potrebno je postaviti strožije kriterijume prilikom uručivanja i u potpunosti depolitizovati sam proces dodjeljivanja naknade, kako bi zaštitili kulturni indetitet Crne Gore. Dodjeljivanje nacionalnih naknada treba izolovati od političkog uticaja, da jedini princip i uslov bude da ih dobijaju oni umjetnici koji su zadužili Crnu Goru svojim kulturnim stvaralaštvom.

Veliki broj nosilaca nacionalnih priznanja je i dalje radno aktivan. Imamo primjer Andrije Popovića poslanika Liberalne partije koji pored nacionalne naknade od 958 eura koju je stekao zvanjem vrhunskog  sportiste prima i poslaničku platu od blizu 1500 eura, takođe i Radmilu Vojvodić kojoj pored svih primanja nacionalna naknada u iznosu od 958 eura dođe kao džeparac. Naravno postoji dugačak spisak radno aktivnih korisnika nacionalnih naknada i naravno svi oni su veoma bliski vlasti: Petar Porobić poslanik u Skupštini i presjednik Vaterpolo saveza, Janko Ljumović ministar kulture, Branislav Mićunović ambasador u Srbiji. Zbog toga je što prije potrebno odrediti stroge kriterijume pri dodjeljivanju nacionalnih naknada, gjde bi korisnici ovih naknada bili samo oni koji nisu više radno aktivni, jer bi se na taj način izbjeglo trošenje novca građana Crne Gore u svrhe partijskog uhljebljenja vojnika vladajuće partije. 

 

Boban Boko Stanišić 

predstavnik Mreže Mladih PzP-a