Brajković: Sistemska erozija mladosti

Nemanja Brajković

Sa svoje dvadeset tri godine zarobljen sam sistemski od strane vladajuće elite u tako kreiranom društvu da su poroci poput narkomanije, postali exit u životima moje generacije. U pomenutom exitu nema muzike, nema kreacije. Ima samo lične, emotivne, zdravstvene detonacije.

Usled ekonomski teških uslova života kao I potpune erozije društvenih vrijednosti, veliki broj mladih ljudi poseže za iluzijom otvaranja vrata percepcije o kojima je pisao Oldos Haksli.

Kada se prođe kroz ta vrata, počinje urušavanje, kako pojedinca, tako I njegove porodice pa I društvene sredine sa kojom korisnik psiho aktivnih supstanci ima kontakte.

Od dolaska na vlast Demokratske Partije Socijalista kreiran je sistem, u kojem je kroz proces privatizacije većina fabrika odvedena u stečaj I zatim njihova imovina rasprodata a radnici ostali uskraćeni za svoja prava garantovana zakonom.

Ovim procesom, mlađe generacije su ostale bez mogućnosti za zapošljavanjem u kompanijama koje bi proizvodile kvalitetne proizvode plasirajući ih, kako na domaće tako I na inostrano tržište.

Minulih godina, od vremena sankcija, ratova, hiper inflacije, nastalo je sistemsko monopolističko društvo u većini oblasti koje donose novac. Tako nastala društva I njihovi predstavnici danas u većini, čine poslovnu elitu Crne Gore. Ona se proteže od nivoa vlasnika kafića do nivoa vlasništva nad kompanijama, najvećim dijelom vezanim za uslužne I prodajne djelatnosti. Veoma mali broj je onih koji sopstvenom proizvidnjom stvaraju novac. Poslovna elita koju sam pomenuo, možemo reći, da je većinom  okupirala privatno preduzetništvo. Usled, navedenog stanja, moja generacija, nema ni teoretsku mogućnost da razmišlja na temu uspješnog privatnog preduzetništva. Razlog je jednostavan. Monopolisti, ekonomski veoma tijesno povezani sa vladajućom strukturom, ne dozvoljavaju tržišno poslovanje I konkurenciju. Usled navedenog mojoj generaciji ostaju radna mjesta u kladionicama kojih je sve više. Velika posjećenost kladionicama od strane mlade generacije, svjedoči o procesu erozije shvatanja sporta kao discipline psiho fizickog razvoja ličnosti. Mi se kroz kladionice pretvaramo u hipnotisanu gomilu koja  ne ide nikuda I ne radi nista, očekujući  zaradu od kocke, pri čemu novcem svojih roditelja punimo džepove  vlasnicima kladionica.

Pomenute sistemske deformisanosti koje traju godinama unazad, moraju se što prije prekinuti. To se mora uraditi odlučno I bez kompromisa. Početni korak u demontiranju sadašnjeg sistema vrijednosti I na monopolima zasnovanoj ekonomiji, jeste trajno, oduzimanje ekonomske I političke moći Demokratskoj Partiji Socijalista.

Potrebno je da mladost Crne Gore udruži svoje snage kako bi smijenili posljednji bastion komunizma na teritoriji zapadnog Balkana, jer samo tim procesom možemo da stvorimo osnove za početak ekonomskog i ukupnog društvenog oporavka Crne Gore.

Nemanja Brajković

Clan Mreže mladih Pokreta za promjene