Mentović boravila na šestodnevnom treningu u Beogradu

Anika Mentović
Potpredsjednica  Mreže mladih PzP-a Anika Mentović učestvovala je na šestodevnom trenigu organizovanom u Beogradu na temu: socijalne integracije gdje je pažnja posvećena manjinama i izbjeglicama.
Ovo je dio regionalnog programa razmjene mladih iz političkih partija članica PYN (POLITICAL YOUTH NETWORK) , ali i drugih zainteresovanih partija kao i NVO sektora. Mreža mladih PzP-a poziv na ovaj trening je dobila od YIHR (YOUTH INIATIVE FOR HUMAN RIGHTS) koja je članica Građanske alijanse iz Crne Gore.
 
'' Razgovarala sam sa učesnicima o političkoj krizi u Crnoj Gori kao i o protestima Demokratskog fronta gdje većina njih nije bila upoznata stanjem u našoj zemlji. Krivca za to vidim u medijima koji su uporno pokušavali da uguše volju slobodnih građana koji su se borili za fer i slobodne izbore. Veliko divljenje izazvala je činjenica da smo dvadeset dana zajedno sa poslanicima mirno protestvovali ali i spavli u postavljenim šatorima ispred Parlamenta CG.Nakon tih dvadeset dana ugrožena su naša ljudska prava upadom policije i nasilnim razbijanjem naših tadašnjih domova. Takođe sam naglasila da ćemo našu borbu i dalje nastaviti jer je u Crnoj Gori kao i u regionu došlo vrijeme promjena.'' - saopštila je Mentović.