Mreža žena PzP Pljevlja: Nema podataka da je centar za socijalni rad zbrinuo i jednu žrtvu nasilja u porodici

Pljevlja

Žene žrtve nasilja su u mnogo gorem položaju nego što se predstavlja u javnosti. Najveći problem za njih nemogućnost ekonomske nezavisnosti zbog koje ne mogu da napuste nasilnike. Iako postoje dobri zakoni, oni se najčešće ne sprovode jer mnoge žene koje trpe nasilje nisu upoznate sa njima. Takođe, imamo paradoksalnu situaciju da neko ko je tukao ženu treba da plati kaznu od 150 eura, dok je recimo taj iznos za nekorišćenje rodnosenzitivnog jezika mnogo veći.

Smatramo da je neophodno da se osnuje Fond za naknadu štete žrtvama nasilja u Crnoj Gori. Do tada Sigurne ženske kuće su jedina nada za većinu žena koje trpe svakodnevno nasilje a koje nemaju gdje da se sklone. Takođe skrećemo pažnju javnosti na situaciju u kojoj se nalazi Bona fida, Sigurna ženska kuća u Pljevljima, kojoj je zbog duga od 278 eura prijetilo isključenje struje, S’obzirom na to da niko nije imao sluha za ovaj problem,žene iz PzP-PV su ponudile pomoć, skupile novac i izmirile njihovo dugovanje EPCG. Iz ove NVO ističu da nijesu zadovoljni radom sudstva i tužilaštva,Opštine i države. Nema podataka da je Centar za socijalni rad zbrinuo i jednu žrtvu, i da je veliki problem mali broj smještajnih kapaciteta. Ovim putem apelujemo na nadležne institucije, političke partije i pojedince,da se urazumimo i pomognemo ženama koje su suočene sa problemom koji samo zajedno možemo prevazići.

Jelena Laković Kovačević

Mreža žena PzP Pljevlja