MEDOJEVIĆ: ZAŠTO EU NE SMETA KORUPCIJA U UGOVORU O AUTU PUTU, A SMETA ŠTO JE UGOVOR SA KINOM?

Nebojša Medojević
 
 
Problem sa Ugovorima o izgradnji dionice Auto-puta Smokovac-Mateševo sa kineskim CRBC i Ugovora o kreditu sa kineskom EXIM bankom je što se radi o korupcionaškom Ugovoru u koji je ugrađena korupcija od najmanje 500 mil EUR.
I pored vrlo konkretnih dokaza da se radi o veleizdaji zemlje i ogromnoj korupciji na najvišim nivoima vlasti, niko iz EU, i zapadnih Ambasada nije rekao ni RIJEČ povodom naših optužbi.
 
Znači KORUPCIJA u strateškim ugovorima koje Vlada sklapa sa inostranim investitorima je PRIHVATLJIVA i POŽELJNA. Korupcija sa italijanskom A2A kod kupovine akcija EPCG je OK.
 
Korupcija oko prodaje Telekoma njemačkom Dojč Telekomu i Mađarskom Mađar Telekomu je sjajna. Lopovluk njemačke firme WTE sa Svetom Marovićem je fenomenalan i proevropski.
 
Nije problem to što se Đukanović ugradio 500 mil EUR kroz naduvavanje realne vrijednosti izgradnje dionice auto-puta, što je omogućio režimskoj firmi Bemax preko 300 mil EUR i nekontrolisanu eksploataciju kamena i šljunka i nekontrolisani uvoz cementa i željeza bez plaćanja carina, suspendovao suverenost zemlje, prihvatio jurisdikciju sudova komunističke Kine za sporove, izložio zemlju riziku blokade budžeta i zapljene djelova teritorije.
 
Sve je to normalno i u redu za EU. Samo je problem što je ova mega korupcija rađena sa kineskim firmama i bankama.
Da je sa zapadnim kompanijama sklopljen isti lopovski i veleizdajnički ugovor, sve bi bilo OK.
Licemjerno. Baš EUovski!
 
Jedino rešenje problema sa ovim kineskim dugom jeste temeljna tehnička, pravna, finansijska REVIZIJA i Ugovora i realizovanih poslova i utvrđivanje propusta, nezakonitih postupaka, kršenja ugovora, zloupotreba ugovornih olakšica (oslobađanje poreza, akciza i carina) i pokretanje odgovarajućih krivičnih i drugih pravnih postupaka za zaštitu interesa zemlje.
 
Ako se u sudskom postupku utvrdi korupcija i organizovani kriminal, ugovori postaju ništavni i ne proizvode pravno dejstvo.
 
Samo je jedan put da se država zaštiti od toksičnih ugovora bivšeg režima koji predstavljaju tempirane bombe za naše javne finansije i stabilnost zemlje.
 
Isto rešenje je i za Telekom, kolektor u Budvi, A2A, i za auto-put.
 
Revizija, utvrđivanje nezakonitosti, krivični progon, pravosnažne presude, raskidi Ugovora, povraćaj imovine u vlasništvo države, robija za korumpirane bitange koje su u ime države sklapale ovakve veleizdajničke Ugovore i konfiskacija korupcionaških nadoknada koje su uzeli za ovu izdaju.
 
Sve ostalo je mlaćenje prazne slame, presipanje iz šupljeg u prazno i gašenje požara benzinom. Ugovori sklopljeni korupcijom su PRAVNO NIŠTAVNI I ne PROIZVODE PRAVNE POSLEDICE.
 
Rešenje je prosto. Samo je potrebna politička volja, patriotizam, hrabrost i svijest da radite u interesu države.
 
Nebojša Medojević
Predsjednik PzP