MEDOJEVIĆ: PREMIJER I MICKEJ NE PRESTAJU SA LAŽIMA - državni dug je 97,64%, a ne 88,37% koliko lažno objavljuje Mickej!

Nebojša Medojević
 
Ministar Mickej je ladno objavio netačne podatke na sajtu Ministarstva. “Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 31.03.2021. godine, iznosio je 4.097,44 miliona eura, ili 88,37% BDP-a”.
 
Ministar Mickej je opet POGREŠNO IZRAČUNAO, tj šibicarski pokušao da prevari javnost. Ovo je brukanje države. Državni dug Crne Gore je u martu 4.097 mlrd EUR što čini 97,64% od 4.192 mlrd koliki je BDP bio na kraju godine. Znači da je državni dug 97,64% BDP, a ne 88,37%.Prije dolaska ove Vlade državni dug je bio 3,6 mlrd EUR ili 79,45% BDP.
 
Ova Vlada je povećala državni dug sa 3,6 mlrd na 4,097 mlrd EUR ili za 18.19%. I umjesto da se pokrije ušima on i njegov Krivi mentor ponovo obmanjuju javnost. Procjena BDP-a u prvom kvartalu 2021 je 865 miliona EUR i manji je nego BDP u prvom kvartalu 2020 koji je iznosio 917 mil EUR.
 
Nebojša Medojević
Predsjednik PzP