Marović: Institucije sistema moraju obezbijediti suštinsku ravnopravnost Roma

Nina Marović, MMPZP

 Već godinama se pripadnici romske populacije nalaze u nezavidnoj poziciji, a kao uzrok ovakvom stanju pronalazimo odsustvo stvarne volje za njihovu inkluziju i poboljšanje socio-ekonomskog položaja. Nažalost, bivša vlast je zlouptrebljavala Rome na najgori mogući način u vidu glasačke mašinerije, dok bi dan poslije izbora sva obećanja zaboravila.

Potrebno jenapraviti strategije za temeljno rešavanje ovog problema, počevši od ravnomjernog upisivanja djece u sve škole kako bi kroz viđenje mlađih generacija promijenili opštu društvenu svijest.

Potrebno je formirati posebne odsjeke za borbu protiv trgovine i zloupotrebe djece, te ojačati rad centara za socijalni rad u mjestima u kojima su Romi znatno zastupljeni. Pokazatelj koji je takođe zabrinjacajući jeste činjenica da je mali broj Roma zaposlen, te da se uglavnom radi o javnim preduzećima preko kojih se takođe vrše partijske zloupotrebe.

Treba osnažiti, ohrabriti i pomoći svim potencijalnim visokoškolcima kako bi imali vdijlive društvene promjene.

Nedopustivo je ćutanje na pojavu prosjačenja i zato treba odmah reagovati i reformom centara za socijalni rad, ali i uz saradnju sa NVO sektorom, obezbijediti podršku svim osobama sa koje se nalaze u ovakvom stanju.

 

Nina Marović

Mreža mladih Pokreta za romjene