FIDES mreža žena PZP-a

DEKLARACIJA 

Polazeći od opštih vrijednosti i dostignuća demokratskog, građanskog društva na polju ljudskih prava, sloboda, i rodne ravnopravnosti, koji su proklamovani u programskim dokumentima Pokreta za Promjene, mi, članice Mreže žena Pokreta za Promjene,  iskazujemo naše stavove i načela koja će nas voditi u djelovanju MŽ PzP-a.

 

Stavovi

-     žene i muškarci rađaju se ravnopravni; obaveza je roditelja i cijelog društva da odgoj i obrazovanje zasnivaju na principima ravnopravnosti, jednakih mogućnosti, šansi i jednakih polaznih osnova za svako dijete

-     postizanje pune ravnopravnosti je zajednički problem i cilj svih žena u Crnoj Gori, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku ili drugu pripadnost

-     bez obzira na pozitivne trendove, rodna ravnopravnost je još uvijek daleko od pune implementacije u bilo kojem segmentu crnogorskog društva

-     jedino uz punu saradnju i iskrenu podršku od strane muške populacije Crne Gore, kroz institucije sistema i sve druge zakonite metode djelovanja,  uobičajene u demokratskim državama, moguće je postići zajednički cilj – stvaranje društva zasnovanog na demokratiji, ravnopravnosti i socijalnoj pravdi

 

Načela

-      ravnopravno učestvovanje i zastupljenost žena u političkom odlučivanju, sudstvu,  privredi, prosvjeti, zdravstvu, nauci  i kulturi kao uslov demokratskog napretka crnogorskog društva

-      poštovanje prava žena kao integralnog dijela ljudskih prava u svim segmentima društva

-      podsticanje ekonomske i materijalne neovisnosti žena

-     jednake mogućnosti i šanse pri zapošljavanju, jednaka plata za rad jednake vrijednosti

-     promovisanje ravnopravnosti,  pravednosti, solidarnosti i vladavine prava

-     djelovanje u svrhu ukidanja svih oblika diskriminacije prema ženama tokom kreiranja, donošenja i implementacije zakona i zakonskih akata

-     pravo na jednaku zastupljenost žena na svim nivoima rukovodećih struktura političkih, privrednih i svih drugih subjekata u Crnoj Gori

-     promovisanje prava na različitost u svim segmentima društva, pravo na izražavanje nacionalnog, etničkog, vjerskog, kulturnog i drugih opredjeljenja

-     podrška pravu na slobodno odlučivanje o osnivanju porodice i roditeljstvu

-     podrška pravu na slobodno izražavanje seksualne orjentacije i podrška zaštiti provođenja tog prava, kao i zabrani diskriminacije osoba drugačije seksualne orjentacije

-      zastupanje mirnog rješavanja sukoba u porodici, školi, radnom mjestu i drugdje,  sa ciljem smanjenja nasilja u društvu, protiv dominacije jedne skupine nad drugom, protiv današnjih trendova fizičkog, mentalnog, „kulturnog“ i drugih oblika nasilja - promocija „društva mira“

-     usklađivanje porodičnih, profesionalnih i društvenih obaveza žena i muškaraca

-     posebno jačanje uloge i uticaja mladih i starijih žena, kao i  pripadnica manjina i socijalno osjetljivih grupa u svim segmentima društva

-     saradnja sa srodnim organizacijama drugih političkih stranaka u zemlji i inostranstvu

-     saradnja sa NVO koje promovišu implementaciju rodne ravnopravnosti i ženskih prava

-     saradnja sa sindikatima na poboljšanju radnog statusa zaposlenih žena; zaštita žena na polju „sive“ ekonomije

-     vrednovanje rada žena u kući, kao domaćica i majki

-     poboljšanje položaja porodice u materijalnoj, poreskoj i stambenoj politici sa posebnim naglaskom na porodice sa jednim roditeljem

-     kontinuirano informisanje i edukacija javnih službenika o zakonskim mjerama implementacije principa  rodne ravnopravnosti

-     zadatak predstavnika Stranke u zakonodavnim i drugim segmentima vlasti je da stalno i u svakoj prilici zastupaju načela rodne ravnopravnosti

-     poštovanje principa ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca prilikom  izbora organa Stranke na svim nivoima.