Mreža mladih PzP: Pomoć za bezdomne životinje

Nakon snimljenog spota o autoputu, koji je za svega tri dana imao više od 15000 pregleda na YT, Mreža mladih PzP je nastavila sa svojim aktivnostima. Jedna od prvih je realizovana u saradnji sa NVO DZZŽ ’Ruka-šapi’. Predstavnici Mreže mladih su uručili skromnu donaciju, koja je pomogla da se plati pansion i hrana za nekoliko pasa o kojima brinu iz udruženja ’Ruka –šapi’.

Bajčetić: Kurpejović ne želi da se suoči sa tužnom zbiljom u kojoj se obrazovanje u CG nalazi

Šefica Radne grupe za poglavlje 26 (Obrazovanje i kultura) Mubera Kurpejović je danas u jednom intervjuu u štampanom mediju koji su kasnije prenijeli pojedini elektronski mediji, iznijela niz hvalospjeva koje vjerovatno proizilaze iz njenog posmatranja kroz „ružičaste naočare“ na trenutnu tužnu zbilju u kojoj se obrazovanje u Crnoj Gori nalazi, a koje imaju za cilj da zbune ali istovremeno i omalovaže i uvrijede inteligenciju svakog akademskog građanina koji nakon završenih studija provodi vrijeme na birou rada”, kazao je predsjednik Mreže mladih PzP Nikola Bajčetić .


Mreža mladih PzP: Nedavni udari dodatna motivacija da idemo dalje mnogo jači i stabilniji

Dana 11. Marta. 2015. održana je III redovna sjednica predsjedništva MMPzP. Na sjednici su razmatrana pitanja dosadašnjih aktivnosti i budućeg političkog djelovanja koje ima za cilj dalju, još snažniju, organizovaniju borbu za sveobuhvatne promjene zasnovane na vrijednostima demokatskog društva, koje će stvoriti zdrave osnove za izlazak iz krize, i za napredak našeg društva u ekonomskom i opšte drustvenom pogledu.

U vremenu uzdrmanih moralnih vrijednosti, pogrešnih odluka koje državu, društvo i buduće generacije mogu skupo da koštaju, mi kao ozbiljna i odgovorna organizacija mladih nastojaćemo da jasno izrazimo svoj stav i upoznamo građane sa pogubnim odlukama crnogorskog režima.