Osnovana regionalna Mreža stranačkih organizacija mladih

Sa osnivačke skupštine u Zagrebu

Osnivačka konferencija Mreže stranačkih organizacija mladih (Political Youth Network – PYN) u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava, okupila je 20 predstavnika omladinskih organizacija političkih partija iz pet zemalja regiona, na dvodnevnom skupu u Evropskom domu u Zagrebu, 29. i 30. Marta.

Mreža stranačkih organizacija mladih prva je medjunarodna mreža koja je osnovana sa ciljem poboljšanja saradnje između političkih podmladaka u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Kosovu, nezavisno od ideološkog opredjeljenja samih partija. Primarni cilj ove mreže je stvaranje platforme za aktivnosti od zajedničkog značaja, kao što su promocija i zaštita ljudskih prava, profesionalizacija budućih predstavnika zajednice, postizanje regionalne saradnje. Mreža stranačkih organizacija mladih inovativan je primjerregionalne saradnje mladih političarai političarki u području ljudskih prava i pomirenja. Mreža je posvećena temama koje su od interesa za sve građane ovih zemalja, a posebno za mlade kojima su ugrožena ljudska prava.

Na radnom dijelu konferencije, predstavnici i predstavnice analizirali su osnivačke dokumente i predviđenu strukturu djelovanja te podnosili amandmane na predlog Statuta mreže. Takođe, unutar radnih grupa diskutovalo se o predlozima i planovima inicijalnih aktivnosti Mreže, koje uključuju kampanje za promovisanje ljudskih prava, organizovanje edukacija, razmjenu iskustva te bavljanje pitanjem strukturiranosti stranačkih organizacija mladih.

Na završnom dijelu konferencije uslijedilo je potpisivanje Deklaracije o posvećenosti Mreži stranačkih organizacija mladih, koju je ispred Mreže mladih Pokreta za promjene potpisao predsjednik mreže mladih Nikola Bajčetić.

 

Press služba PZP