Guzonjin sin

Finski entomolozi došli su do neočekivanog otkrića – u kolonji mrava primećen je NEPOTIZAM. Jedna vrsta mrava umjesto da svoje interese podredi interesima zajednice, nemilosrdno nameće sopstvene interese. Konačno smo došli do otkrića misterioznih predizbornih obećanja vladajuće partije, u kojim obećavaju da će raditi vrijedno kao mravi. Toliko godina ih napadamo da nas obmanjuju, da ne rade vrijedno, a tek sad vidimo da smo se ogriješili o njih  i ovim putem bih se zahvalio finskim entomolozima što su nam otvorili oči.

Brajković: Sistemska erozija mladosti

Sa svoje dvadeset tri godine zarobljen sam sistemski od strane vladajuće elite u tako kreiranom društvu da su poroci poput narkomanije, postali exit u životima moje generacije. U pomenutom exitu nema muzike, nema kreacije. Ima samo lične, emotivne, zdravstvene detonacije.

Usled ekonomski teških uslova života kao I potpune erozije društvenih vrijednosti, veliki broj mladih ljudi poseže za iluzijom otvaranja vrata percepcije o kojima je pisao Oldos Haksli.

Kada se prođe kroz ta vrata, počinje urušavanje, kako pojedinca, tako I njegove porodice pa I društvene sredine sa kojom korisnik psiho aktivnih supstanci ima kontakte.

Od dolaska na vlast Demokratske Partije Socijalista kreiran je sistem, u kojem je kroz proces privatizacije većina fabrika odvedena u stečaj I zatim njihova imovina rasprodata a radnici ostali uskraćeni za svoja prava garantovana zakonom.


Šljivančanin: Kako smo zaboravili JUSMŠ ''Danilo Kiš''

''Gaji sumnju u vladajuće ideologije i prinčeve. Drži se podalje od prinčeva.''

Srednja mješovita škola u Budvi osnovana je 1978. godine. Kao i većina škola u Crnoj Gori, bilo bi logično da i ova škola napreduje u svakom smislu te riječi. Motiv više trebalo bi da budu zavidni rezultati koje učenici ove škole postižu na takmičenjima. Na žalost, situacija  nije  takva.

Najveći problem je sama zgrada škole, kao i njena okolina koja ne ispunjava infrastrukturne uslove za jednu obrazovnu ustanovu. Svaki metar zemlje do škole je privatno vlasništvo trećeg lica.  Samim tim škola nema svoje dvorište koje bi trebalo da bude ograđeno i u kojem bi učenici mogli da provode svoj školski odmor.

Moderno robovlasništvo

Radnici u Crnoj Gori zaposleni u privatnom sektoru nalaze se u izuzetno lošoj situaciji, koja iako je XXI vijek postaje sve gora. Teško ekonomsko i socijalno stanje u državi dovelo je do rasta ponude jeftine radne snage na tržištu rada, što omogućava poslodavcima da ignorišu zakonske obaveze i  krše prava zaposlenih.

Osim što zbog katastrofalne ekonomske situacije u zemlji minimalac od 193 eura predstavlja ''privilegiju'', poslodavci  iskorišćavaju i slabu, pa skoro i nikakvu informisanost zaposlenih o njihovim pravima. Ključni korak ka ostvarivanju ovih prava je edukacija radnika, ali i osnaživanje državnih institucija za zaštitu u toj oblasti (Inspekcija za rad). Osim toga, prijeko je potrebno vršiti i edukaciju inspektora za rad,  jer jedino tako možemo obezbijediti kvalitetno sprovođenje i kontrolu Zakona o radu.