Trinaesti jul

Arsenije Lalatović

Trinaesti jul je jedan od istorijski najznačajnijih datuma u istoriji Crne Gore. Na ovaj slavni datum daleke hiljadu osamsto sedamdeset osme godine na kongresu u Berlinu Crna Gora je postala međunarodno priznata država. Da li je to bio splet međunarodnih okolnostti ili umješnost diplomatije toga vremena, ili je možda nešto treće u pitanju, najmanje je važno? Suština je da je viševjekovna težnja za slobodom i državom  konačno dobila pečat. Na ovaj datum treba da je ponosan svaki građanin naše države bez izuzetka i bez obzira na vjeru i naciju.

 

Trinaesto julski ustanak hiljadu devesto četrdeset prve godine je takođe jedan od datuma kojeg se trebamo sa pijatetom podsjećati. Toga dana slobodarski narodi Crne Gore su odlučili da je "bolje biti grob nego rob" i da je "bolji rat nego pakt". Zahvaljujući trinaestojulskoj luči i pobjedi nad fašizmom građani naše države, žive u miru i "slobodi".

U vremenu kada nema ratova ekonomske slobode su izvor sviju sloboda. Trinaesti jul dvije hiljade četrnaeste osim po datumu koji ima istorijsku simboliku, građani naše države mogu pamtiti iz nekoliko razloga. Ovoga trinaestog jula nažalost spoljnotrgovinski dug Crne Gore je oko dvije milijarde eura. Crnogorska privreda kleca u mjestu. Broj zaposlenih u proizvodnji je oko petnaestak hiljada, od kojih najveći broj radi za lizalicu i "srećan" je ako ima "privilegiju" da bude rob.

Ono što karakteriše sva tri ova značajna datuma u Crnoj Gori jesu totalitarni režimi, koji su na svoj način obilježili zub vremena... Ostavljam istoričarima da ocjenjuju vrijeme iz prošlog i pretprošlog vijeka. Ovaj najnoviji ostaće i kao znak pitanja! Ostaje dilema do sledećeg trinaestog jula da li će konačno doći do promjena, ili će totalitaristički režim i dalje da "visi" kao Dameklov mač nad građanima Crne Gore! Ma, vrijeme je!

Arsenije Lalatović

Član GO PzP i odbornik DF