Medojević: Cijenu električne energije određuje kompanija, a ne Regulatorna agencija (VIDEO)

Nebojša Medojević

Nebojša Medojević, poslanik Demoktatskog fronta podsjetio je na njegovu izjavu iz 2000. godine, kada je izjavio da Elektroprivreda ne može da se transformiše u skladu sa zahtjevima MMF-a, te da se državna Elektroprivreda ne može razložiti u tri cjeline, jer je ona prirodni monopol. 

„Bez obzira što je Veselin Vukotić htio iz svojih špekulativnih, kriminalnih razloga da uradi nešto što je duboko suprotno interesima države države Crne Gore. Da nešto što je prirodni monopol, vještački na silu, u skladu sa preporukama MMF-a ili globalnih svjetskih fašista podijeli na tri cjeline, govoreći da će tako uvesti tržište električne energije u Crnu Goru“, istakao je Medojević.

Medojević se pita šta se desilo posle 17 godina od ovoga slučaja.

Tržišta električne energije nema u Crnoj Gori, naglasio je Medojević. On je istakao je je vrijeme potvrdilo ono što je on rekao 2000. godine u vezi sa ovim problemom.

Medojević je naglasio da je on tada govorio kolegama iz SDP da se ne dozloli Vukotiću da primijeni model neoliberalnog bankarskog fašizma u Crnoj Gori, jer se samo na taj način može doživjeti da umjesto državnih monopola koje smo imali u socijalizmu gdje je koris imala država, sada se dobiju privatni monopoli gdje će korist od rentiranja prirodnih monopola ići privatnicima.

Medojević je pitao ministarku da li danas nakon 17 godina imamo tržište električne energije u Crnoj Gori?

„Imamo li više snadbjevača električne energije u Crnoj Gori? Nemamo! Imate jednog snadbjevača električne energije, imate jedan prenosni sistem, jednu distribuciju“, opomenuo je Medojević.

„Povećanje električne energije je posledica slobodno izražene volje Elektroprivrede Crne Gore i njihovih organa u skladu sa zakonom koji samo limitira procenat povećanja cijene električne energije. Uloga Regulatorne agencije je bila da ograniči monopolskim kompanijama dozvoljeni prihod i dozvoljeni profit“, naglasio je Medojević.

Znači da uloga Regulator je da kaže ako imaš monopol, pa ne može se zarađivati 30% opomenuo je Medojević i dodao da se može zaraditi 5, 6, 7 %.

Cijenu električne energije određuje kompanija, a ne Regulatorna agencija kako bi to trebalo da bude, naglasio je Medojević.

Medojević je rekao da je za ovakvu situaciju kriv Milo Đukanović i Veselin Vukotić.