Lalatović: Bijelu kugu, pogotovo na sjever, donijela politička bijela kuga

Arsenije Lalatović

Pokret za promjene i Demokratski front sa žaljenjem konstatuju da je zabrinjavajući problem bijele kuge odnosno činjenica da je broj umrlih veći od broja rođenih – saopštio je Arsenije Lalatović, funkcioner Pokreta za promjene i Demokratskog fronta.

Kako ‘javlja’ Monstat, ovaj problem je pogotovo izražen u opštinama sa sjevera države kao i u centralnom dijelu. Ekonomske slobode u mirnodopskim uslovima su izvor svih sloboda! Činjenica je da je ovo kompleksan problem, kao i da na njega utiču mnogi faktori od kojih socio-ekonomski imaju veoma značajnu ulogu! Žalosno je što imamo neuravnotetežen razvoj tj. nerazvijeni sjever, kao i što mladi u borbi za egzistenciju napuštaju svoje domove i idu ka Podgorici i primorskim opštinama. Fakat da do pet hiljada građana godišnje napusti sjever govori o pogubnosti aktuelne vlasti, kao i da ne postoji strategija za rješavanje ovog značajnog problema.

Kako su istakli, Glavni uzrok ovim „migracijama“ a time i bijeloj kugi jeste politička bijela kuga, oličena u aktuelnom režimu, tj. DPS-u i njegovim satelitima, koji svojim maćehinskim odnosom daju značajan doprinos lošem životu, a time i bijeloj kugi.

Oni dodaju da ne smije se zaboraviti da je zahvaljujući aktuelnoj vlasti svaka značajna firma ugašena a time i mogućnost da se obezbijedi egzistencija i opstanak.

Pokret za promjene i Demokratski front smatraju da rješavanju ovoga problema treba sistemski prići a time i rješavati ovaj problem! Aktivna populaciona politika, omogućavanje svoj djeci dječjeg dodatka kao i vraćanje majkama nepravedno oduzetih naknada su neke od mjera u cilju rješavanja ovih problema, kao i naravno otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru, tj. u proizvodnji i stvaranju realnih novih vrijednosti. Mi smo uvjereni da ove probleme aktueni režim ne može rješavati, već iste samo generisati i da isključivo smjena aktuelne vlasti i diskontinuitet sa pogrešnom politikom, može dati nadu u rješavanje istih. U narednom periodu novoj vlasti ovo će biti jedan od prioritenih zadataka. U tom cilju Pokret za promjene i Demokratski front daće svoj puni doprinos.