Objelodaniti kome je Mugoša dao stanove

Branka Bosnjak

U Upravnom sudu sjutra će biti održana usmena rasprava u sporu koji je Branka Bošnjak, šef kluba odbornika Pokreta za promjene, pokrenula protiv Željka Vukovića, glavnog administratora tražeći da se poništi zaključak u kojem se on proglasio nenadležnim za dostavljanje informacija ko su lica kojima je gradonačelnik Miomir Mugoša podijelio stanove.

Bošnjak traži da joj se dostavi spisak zaslužnih lica kojima je gradonačelnik riješio stambeno pitanje od 17. marta 2011. godine. Spor između nje i Glavnog grada traje od juna 2011. godine.

 

Upravni sud je u više navrata donosio presudu u moju korist ali imamo uporno odbijanje Glavnog grada to jeste gradonačelnika da se dostavi ovaj sad već famozni spisak zaslužnih građana kojima je Miomir Mugoša dodijelio stan. Jasno je da se ne radi o zaslužnim građanima koji su zadužili Podgoricu, jer bi se ponosio tim spiskom, a ne ga skrivao i uporno se konfrontirao sa sudom. Mogu samo zamisliti na šta liči taj spisak, kad su ovi noviji koje sad mora javno da objavljuje kompromitujući a znaju da moraju biti objavljeni i „umivali” su ih koliko su mogli kaže Bošnjak. Bošnjak navodi da ne sumnja da su dobitnici stanova zaslužni po Mugošinoj i mjeri DPS-a.

To su ljudi poput raznih sudija, tužilaca, policajaca i drugih koji su zataškavali razne afere, te oni koji su pjevali na porodičnim svadbama i drugim veseljima, pa oni koji su potpisivali razne izvještaje kompromitujući svoju struku, a vjerovatno je zanemarljiv broj onih koji su zaslužili da se tu nađu. Ne znam da li u ovoj privatnoj državi u kojoj ni za aferu „Snimak”, gdje je sve očigledno za one koji treba da pokrenu postupak nema dovoljno dokaza, sud može da iskorači i konačno meritorno odluči o ovom slučaju i naloži gradonačelniku da se okani samovolje i inaćenja, jer javnost i oni koji su dali novac za ove stanove moraju i da znaju kome su oni dodijeljeni. Ja se nadam da su svjesni da Evropska unija posmatra sa pažnjom sve slučajeve korupcije, a ovdje sve ukazuje da je itekako bilo navelaje Bošnjak. Branka Bošnjak je 17. marta 2011. godine podnijela zahtjev kojim je od Komisije za rješavanje stambenih potreba Glavnog grada tražila kopije svih odluka koje je donijela Komisija a u cilju rješavanja stambenih potreba lica koje bira ili imenuje Skupština Glavnog grada, gradonačelnik i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za Glavni grad u periodu od 2006. do 2010. godine.