BOŠNJAK: NI NA JEDNOJ OD NAJZNAČAJNJIH DRŽAVNIH FUNKCIJA NIKADA NIJE BILA ŽENA.

Branka Bošnjak

Crna Gora nikada u istoriji nije imala premijerku, predsjednicu države, a predsjednicu Skupštine imala je samo jednu – Vesnu Perović. 

Ni na jednoj od najznačajnjih državnih funkcija nikada nije bila žena.
 
“Politika se, u principu, vodi kao jedno prljavo zanimanje. Postoji stav da žene ne žele da se upuste u to”, kaže potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak. “A politika je, u stvari, plemenito zanimanje ako ga radite na pravi način, jer zanemarujete lični interes u korist javnoga dobra. Ona je u suštini sve, od one širine trotoara, jer se i to rješava politički u lokalnim parlamentima, pa do donošenja porodičnog zakona, zakona o radu ili nečeg trećeg. Važni su iskoraci koji su krenuli od tradicionalnoga crnogorskog društva gdje se politika uvijek smatrala muškim zanimanjem”, kaže Bošnjak.