MEDOJEVIĆ: VLADA MORA NAPRAVITI REBALANS BUDŽETA ZA 2020!

Nebojša Medojević

Vlada je po zakonu obavezna da napravi rebalans budžeta za 2020 godinu jer projekcije iz rebalansa koji je ranije rađen nijesu bile dobre. 

Na raspravi oko rebalansa budžeta u Skupštini tada sam pozvao Ministra Radunovića da odmah pristupi novom rebalansu jer su pretpostavke Vlade bile nerealne i pogrešne. Vlada je ušla u rebalans u aprilu mjesecu 2020 sa pretpostavkom da će pad prihoda od turizma biti 60% i da će pad BDP biti 6,8%.
 
Ja sam mu tada rekao da će pad prihoda od turizma biti oko 90%, a da će pad BDP biti oko 20%.
Kao i uvijek, bio sam u pravu i moje procjene pada prihoda od turizma i pada BDP su bile mnogo realnije i preciznije.
 
Pad izvornih prihoda budžeta u prvih 10 mjeseci 2020 je preko 195 miliona EUR u odnosu na isti period 2019 godine.
 
Sasvim je jasno da je neophodan novi rebalans budžeta za 2020 prije nego sto se u Skupštini raspravlja o Prijedlogu budžeta za 2021 god.
 
Vladina projekcija iz rebalansa da će prihodi od poreza biti 1.6 mlrd EUR su se pokazale nerealnim jer su izvorni prihodi budžeta za prvih 10 mjeseci ove godine samo 1,3 mlrd EUR, tako je sa ovako velikim padom priliva od poreza ( a posebno PDV) jasno da će prihodi budžeta biti manji od projektovanih rebalansom.
Najveći pad je u naplati PDV gdje je rebalansom predviđeno da će u 2020 biti naplaćeno 616 mil. EUR, a u prvih 10 mjeseci ove godine naplaćeno je samo 439 miliona eur.
 
Zbog ovih promašaja u projekciji makroekonomskih agregata i prihoda budžeta, Vlada je dužna po zakonu da pripremi još jedan rebalans , kako bi uskladila prihode i rashode budžeta prema realnim ostvarenjima.
 
Nemoguće je raspravljati o Prijedlogu budžeta za 2021, a da prethodno nije napravljen rebalans budžeta u skladu sa realnim padom BDP u rasponu od 16-18% i padom izvornih prihoda budžeta.
 
Nebojsa Medojević
Predsjednik PzP