MEDOJEVIĆ: SLUŽBE BEZBJEDNOSTI MORAJU POSTATI DRŽAVNE , A NE PARTIJSKE!!! SLUŽITI NARODU, A NE TAJKUNIMA I MAFIJI!

Nebojša Medojević

Dugogodišnje odlaganje suštinskih političkih reformi, najviše se odrazilo na stanje u službama bezbjednosti. Izostanak fer i slobodnih izbora i post-totalitarnih reformi koje su trebale da rezultiraju razdvajanjem države od partija na vlasti i nove ustavne konfiguracije zasnovane na civilizacijskim vrijednostima demokratije i višestranačkog političkog sistema, dovela je Crnu Goru u status privatne mafijaške države u kojoj zakoni ne važe za sve njene građane.  

Odbijanje režima da, do dan danas, sprovedu ove fundamentalnu i nezaobilaznu fazu tranzicije iz totalitarizma i jednopartijskog sistema u višepartijski sistem i parlamentarnu demokratiju, dovelo je do jačeg srastanja države sa DPS, gdje se korupcija i kohabitacija sa mafijom pojavila kao čvršće vezivno tkivo, nego komunistička ideologija u prethodnom sistemu.  

Crna Gora još nije sprovela proces lustracije i uklanjanja sa javnih funkcija državnih funkcionera i službenika koji su kršili ljudska prava i slobode u jednopartijskom sistemu , a isti posao nastavili još brutalnije od 1990 do danas.  

Crna Gora nije otvorila dosije tajne policije po liniji operativnog rada-unutrašnji neprijatelj, niti objavila spisak saradnika službe po tom osnovu. DPS režim je zadržao i dodatno usavršio sve mehanizme zloupotreba službi bezbjednosti, koje su još snažnije, protivustavno, zloupotrebljene u očuvanju vlasti i zaštiti interesa jedne partije i sa njima povezanih tajkunskih i mafijaških struktura. 

Dugogodišnja zloupotreba u političke svrhe službi bezbjednosti je najbolji pokazatelj da je Crna Gora još uvijek pretpolitičko društvo i da nije demokratska država sa Ustavnim garancijama ljudskih prava i sloboda, gdje se vlast konstituiše na bazi slobodno izražene volje građana na fer i demokratskim izborima. 

DPS je u cjelosti okupirao državu Crnu goru, a pojedini pripadnici policije i ANB postali su predatorska garda i logistička podrška korupciji i aktivnostima organizovanog kriminala. S jedne strane, profesionalci su godinama marginalizovani, nije im omogućeno napredovanje u službi, niti se njihov rad cijenio, a neki, kao pokojni inspektor Slavoljub Šćekić su svoj profesionalni, patriotski i pošteni rad za državu platili i svojim životom.  

Najveći dio najsposobnijih operativaca, koji nije prihvatao učešće u korupciji i kriminalu je napuštao službe. Jedan manji dio, pripadnika policije i ANB je prihvatio nova pravila i postao sastavni dio političko-bezbjednosno-kriminalnih klanova i ključna logistika masovnim pljačkama države, švercu cigareta, droge, oružja, ljudi.  

Ti korumpirani pripadnici službi su stekli imovinu u zemlji i inostranstvu višemilionske vrijednosti. Njihov zadatak je bio da prikupljaju i dostavljaju povjerljive informacije o policijskim istragama i akcijama, svojim šefovima u podzemlju i na vrhu režima i da pružaju logističku podršku njihovim kriminalnim aktivnostima. 

Korupcija sa vrha policije i ANB se širi i po svim segmentima i službe bezbjednosti postaju neefikasne u borbi protiv korupcije i kriminala, jer su preko svojih korumpiranih čelnika i njihovih povjerljivih ljudi u operativi, sve akcije bile u startu blokirane, provaljene i osuđene na propast. Vremenom korumpirani privilegovani operativci i funkcioneri službi bezbjednosti postaju ključni igrači na tržištu cigareta, narkotika, kontrolišu prostituciju i trgovinu ljudima, stoje iza zelenašenja, organizuju svoje sopstvene dilerske mreže i regrutuju uglavnom mlade iz siromašnih radničkih porodica kao svoje privatne vojske. Postaju moćni investitori u građevinarstvu i turizmu, stvarni vlasnici noćnih klubova, zakupci plaža i veoma moćni igrači sa značajnim političkim uticajem. Borba za prevlast nad unosnim poslovima dovela je i do sada već svima vidljivih sukoba zaraćenih političko-bezbjendosno-kriminalnih klanova, koji su odavno ušli u dramatičnu nasilnu fazu.  

Vremenom nestaje linija između službi bezbjednosti i mafije. Visoki funkcioneri i korumpirani operativci službi sada postaju sastavni djelovi mafije i svoje pozicije štite pristupom povjerljivom informacijama koje dobijaju prisluškivanjem ili od zvaničnih saradnika službi, do koji dolaze po prirodi svoga posla u policiji i ANB.

Najveći dio pripadnika službi je svjesna stanja u policiji i ANB i nezadovoljstvo među njima je ogromno. Ogromna većina poštenih i profesionalnih pripadnika službe primaju mizerne plate zbog kojih treba da rizikuju život, najveći broj njih su podstanari i od svoje zarade ne mogu da prehrane svoje porodice. Po prirodi posla, dobro znaju kako su njihove korumpirane kolege stekle milione i vide kako ih DPS režim nagrađuje kroz napredovanja u službi i tolerisanje nezakonitog rada. 

Korupcija i kohabitacija sa mafijom, dovela je pada motivacije u radu službi i vrlo slabih rezultata, koji se uglavnom odnose na akcije prema sitnim kriminalcima i to periodično, kada to zahtjevaju predstavnici EU i NATO, zbog nastavka procesa integracija.

DPS režim je degradirao policiju i ANB, doveo poštene pripadnike službi u ponižavajući položaj, namjerno radio na tehnološkom, materijalnom i kadrovskom zaostajanju, pa su danas bande organizovanog kriminala i finansijski i materijalno i tehnološki i logistički snažnije od policije i ANB, što se vidi po izostanku vidljivih rezultata u borbi protiv krupne korupcije i organizovanog kriminala. 

Vlada DF pripadnicima službi nudi temeljne reforme službi , instirajući na procesu lustracije i strogog kažnjavanja svih pripadnika službi koji su ih obrukali, zloupotrebili i svojim korupcionaškim i kriminalnim aktivnostima, ugrozili ustavno funkcionisanje sistema bezbejdnosti, mir, bezbjednost i imovinu građana i države. Oni koji su obrukali službenu legitimaciju i okaljali čast policiji i ANB, ugrozili su vitalne države interese i oni moraju biti odmah odstranjeni iz službi, a protiv onih za koje postoje osnovu sumnje da su učestvovali u krivičnim djelima korupcije i organizovanog kriminala pokrenuti hitne i sveobuhvatne istrage i privesti pravdi, a imovinu stečenu kriminalom konfiskovati i vratiti državi.  

Policija i ANB moraju biti efikasne, profesionalne službe sastavljene od časnih, dobro obučenih, dobro plaćenih i materijalno zbrinutih patriotski zadojenih i hrabrih pojedinaca koji će biti spremni da nose najvažniji reformski proces u obnovi moralnih vrijednosti koje su brutalno razorene 30godisnjom vladavinom DPS – proces čišćenja Crne Gore od korupcije i kriminala i vraćanja povjerenja u snagu države. 

DF čvrsto stoji na stanovištu da fer i slobodnih izbora u Crnoj gori neće biti sve dok se službe bezbjednosti ne depolitizuju, profesionalizuju i stave pod snažnu demokratsku kontrolu Parlamenta, medija, civilnog društva.  

Najvažniji dio ovih strukturnih reformi, mora sprovesti nova Vlada u najkraćem roku, kako bi se spriječila još jedna krađa izbora. U novoj Vladi DF će tražiti da dokazani profesionalci preuzmu kontrolu nad radom službi bezbjednosti, kako bi se spriječila njihova zloupotreba. Nova Vlada će svojim aktima odmah po stupanju na dužnost iz službi bezbjednosti odstraniti kompromitovane funkcionere i operativce koji su godinama predvodili akcije protiv oponenata režima, opozicije, medija i civilnog sektora po nalogu DPS režima i tako staviti do znanja svim građanima Crne Gore da je vrijeme UDBE i crnih kožnih mantila i straha prošlo. Nova Vlada će svojim odlučnim rezovima u službama bezbjednosti ohrabriti svakog poštenog i profesionalnog pripadnika da podrži reforme i promjene koje će voditi ka obnovi povjerenja građana i autoritet ovih važnih segmenata svakog slobodnog društva. 

DF poziva sve poštene profesionalce u policiji i ANB, kao i bivše pripadnike koji su zbog neslaganja sa korupcijom, partijskom angažmanom, kriminalom, nepotizmom, negativnom selekcijom napustili službu, da se pridruže PROMJENAMA. Odbacujemo staro i gradimo NOVO.  

Crnoj Gori su potrebne profesionalne i patriotske snažne i sposobne službe bezbjednosti, kao garanti i zaštitnici vrijednosti savremenog demokratskog civilizovanog društva spremne na odlučan i efikasna odgovor na svaku prijetnju tim vrijednostima ma odakle one dolazile. Vrijeme je da se poslije 30 godina odvoji žito od kukolja i da policija i ANB postanu državne, a ne partijske ili privatne i kriminalne kao što su to sada.  

Zato je svakom sadašnjem bivšem i budućem pripadniku službi, mjesto u borbi za pravnu, demokratsku, pravednu državu Crnu Goru. Sigurnu kuću za svakog poštenog građanina koji poštuje državu i njene zakone, koju će u širokom luku zaobilaziti kriminalci, prevaranti i lopovi. Sloboda traži ljude. Pošteni policajci i operativci ANB su ljudi i mjesto im je sa opljačkanim, obespravljenim diskriminisanim i osiromašenim narodom, a ne sa tajkunima i mafijom.

PROMJENE ILI NIŠTA!

 

Nebojša Medojević

Predsjednik PzP