MEDOJEVIĆ: NEPOHODNA PRAVNA, TEHNIČKA I FINANSIJSKA REVIZIJA IZGRADNJE DEONICE AUTOPUTA U CRNOJ GORI

Sve što je Đukanovićev režim radio oko ugovaranja i izgradnje 42 km auto puta sa kineskom kompanijom CRBC je bilo zasnovano na korupciji koja je, kao i uvijek, prebačena na račun države i građana Crne Gore.

Ugovorena cijena sa kamatama za dionicu Smokovac Mateševo biće 1.1 milijardu eura, to jest, cijena je porasla u odnosu na onu iz 2007. iz studije Luis Berger za 500 miliona ili preko 70 odsto.

Postoji osnovana sumnja da je ovo “uvećanje cijene” u stvari trošak ugradnje ljudi iz vrha režima.

Sve studije su pokazale da je ova dionica auto-puta po ovim cijema ekonomski nerentabilna.tj da ima negativnu neto sadašnju vrijednost.

Osim ekonomske neopravdanosti, tokovi gotovine pokazuju da će godišnje od naplate putarine moći da se naplati oko osam miliona eura, a troškovi su četiri miliona. Godišnji profit će biti četiri miliona eura, što znači da će se troškovi izgradnje vratiti za 250 godina.

Vlada je, dovela budžet i državu u veoma tešku poziciju, jer je prihvatila kobnu „pari passu” klauzulu, pa je plaćanje rate Eksim banci postao prioritet u isplatama iz budžeta.

I ta obaveza države je pravno izjednačena sa penzijama ili zaradama ili socijalnim davanjima. Ova klauzula onemogućava Vladu da odloži plaćanja rate i traži restrukturiranje duga u situacijama kada je ugrožen javni interes (zarade, penzije, socijala, neke vanredne potrebe zbog vanrednih situacija i sl.) Vlada se odrekla mogućnosti da ne prihvatanjem ove klauzule, u određenim situacijama obustavi privremeno isplatu zbog nekog javnog interesa

Niko nije objasnio ni kako će nas Vlada zaštititi od valutnog rizika koji je, u uslovima sve oštrijeg globalnog rata kursevima valuta, cijenama nafte i zlata, ogroman. Ako ne platimo na vrijeme ratu Eksim banci, plaćamo zatezne kamate.

Radovi na autoputu već kasne godinu dana, a CRBC traži potpisivanje novog Aneksa i novo odlaganje završetka radova. Već jednom je produžen rok za završetak radova do 30.septembra.

Cijena izgradnje auto puta već je uvećana za izgradnju pristupne petlje „Smokovac“ i za izgradnju eletromreže koju je Vlada „zaboravila“ da obuhvati osnovnim Ugovorom. Dodatni troškovi za „zaboravljene“ radove mogli bi biti i do 100 miliona EUR

I ako niko iz Vlade ne može da potvrdi, konačna cijena za 41 km auto puta mogla bi biti i do 1,3 mlrd eur, a sa kamatama za vraćanje kredita EXIM banci za period od 24 godine i preko 1,5 mlrd eur. Tako bi Crna Gora mogla da dobija najskupljih 41 km autioputa ikad, od preko 36,5 mil EUR po km.

Od početka ovog korupcionaškog skandala vijeka, tvrdio sam da je čitav projekat osmišljen od strane vrha režima da se omogući korupcija od najmanje 500 mil eur i da se preko angažovanje režimske tajkunske firme „Bemax“ koje se povezuje sa ANB i pranjem novca od šverca cigareta i droge. Ova firma je već dobila značajne poslove od glavnog izvođača, a za Vladu će posebnim Ugovorom graditi „zaboravljenu“ pristupnu petlju „Smokovac“.

Nova Vlada bi morala ovaj Ugovor i sve anekse da tretira kao izrazito korupcionaški i da napravi kompletnu reviziju, kako bi se spriječile ogromne štetne posljedica po interese države, budžet i ekonomsku stabilnost zemlje. Pored toga postoji i otvorena mogućnost da kineska strana preuzme vlasništvo nad auto putem i drugom imovine države Crne Gore, jer je Vlada Đukanovića kroz odricanje od suverenosti države u sporovima, praktično dovela državu u kolonijalni položaj prema kineskom izvođaču i državnoj banci EKSINM.

Cijenim da bi ozbiljna pravna, tehnička i finansijska revizija sigurno došla do dokaza za osnovanu sumnju da se radi o korupcionaškom poslu, pa samim tim bi njegove pravne i finansijske posljedice bile sporne, tj nevažeće. Nakon utvrđivanja ugovora korupcionaškim i štetnim za Crnu Goru, sa kineskim parterima treba pristupiti ponovnim pregovorima i dogovaranju fer i tržišnih elemenata za sklapanje poštenog posla.