NAŠA POBJEDA I PROMJENE U KOJE VJERUJEMO

Aleksandar Lekić

Pobjedom opozicije na izborima srušene su iluzije o nemogućnosti promjene vlasti ali i iluzije da je narod DPS doživljavao kao zaštitnika Crne Gore i garanta njene suverenosti. Ova pobjeda je od istorijskog značaja jer predstavlja početak opštedruštvenih reformi i diskontinuitet sa krešenjem ustava i zakona, otuđivanjem prirodhin resursa mimo narodne volje i interesa zemlje, korupcijom na najvišem nivou kao i progonom političkih neistomišljenika. Stoga, nije ni malo slučajno što pobjeda ima još jedno ime, a to je sloboda. To je dugo čekana sloboda u smislu jednakih šansi za rad, bolji život i napredak kao i istinsko ostvarivanje prava na slobodu izbora.

Pobjeda opozicije rezultat je savršenog spoja opštenardnog bunta, djelom iskazanog i kroz crkvene litije, podrške same crkve radi povlačenja spornog zakona ali i značajnog rada i djelovanja svih opozicionih partija ujedinjenih u tri kolone, njihovih kadrova, aktivista i simpatizera.

Iako je pobjeda ostvarena 2020 godine ona predstavlja, između ostalog i rezultat dugogodišnje borbe Demokratskog fronta koji je kroz svoje djelovanje, a naročito u djelu organizacije narodnih protesta ulivao nadu i budio svijest naroda da su promjene moguće.

Uviđajući DF kao glavnog protivnika režim je zloupotrebom Uprave policije vršio progon njegovih lidera i aktivista. Razbijanje protesta DF-a, prebijanje, hapšenje, trovanje naroda suzavcem i bojnim otrovima, kao i montirani sudski procesi u kojima se sudilo liderima DF-a imaju elemente dikatarskog režima koji je spreman na sve zarad očuvanja vlasti. Preko svega toga je trebalo preći, ali je bilo vrijedno žrtve jer se narod osjetio još jači i odlučniji da takvu vlast, otuđenu od naroda konačno smijeni.

Važnu ulogu u borbi Demokratskog fronta imao je i Pokret za promjene, uviđajući potrebu za objedinjavanjem u širi savez ideološki i programski različitih partija, ali ipak sa časnim i odlučnim ljudima u želji da se vlast smijeni a Crna Gora gradi kao zajednička kuća svih nas na principima demokratije, jednakosti i pravde. 

U Pokretu za promjene, građanskoj i reformskoj partiji osnovanoj 2006 godine postavili smo jasne ciljeve i viziju kakvu Crnu Goru želimo. Naša vizija je Crna Gora kao država vladavine prava i jednakih šansi u kojoj mladi ljudi vide jednu ljepšu budućnost. Misija PzP-a je izgradnja Crne Gore kao zakonski organizovanje, ekonomski stabilne i socijalno odgovorne države. Vjerujemo u Crnu Goru kao lidera u regionu prepoznatu po reformama i napretku na putu evropskih integracija i kao povoljno tlo za ozbiljene investitore koji sa sobom donose nova radna mjesta i oporavak privrede.  Ovo su promjene u koje vjerujemo i u koje vjeruju građani koji su nam svih ovih godina ukazivali povjerenje.

Učešće PzP u izvršnoj vlasti bi trebalo da predstavlja realan ishod naše zajedničke pobjede, našeg doprinosa ali i priliku da kroz izvršnu vlast sa stručnim i iskusnim ali nadasve ljudima nespornih moralnih načela iz naših redova, u dobroj saradnji sa ostalim reformskim snagama ove promjene i sprovedemo u djelo.

Nova Vlada treba da ispuni nade i očekivanja građana po pitanu reformi koje znače bolji život i pravednije društvo. Nju treba da čine oni ljudi koji će raditi stručno, odgovorno i u opštenarodnom interesu.  Sud o tome koga žele da vide u vlasti dali su i sami građani glasanjem jedne od tri pobjedničke koalicije. Prema tome u pregovorima oko sastavljanja nove vlasti i kadrovskih riješenja jedan od važnijih principa bi trebalo da bude demokratičnost pretočena u povjerenje koje je narod na izborima ukazao kandidatima sa sve tri izborne liste.

Demontaža postojećeg sistema je ono na čemu će insistirati Pokret za promjene. Prethnodna vlast je iza sebe ostavila zatvorene fabrike, osiromašene građane, obespravljenu radničku klasu, žrtve tranzicije i brojna nagomilana socijalna pitanja, dok su se ljudi na državnom položaju i tajkuni bliski vlastima bogatili na račun naroda.

Zadovoljene pravde u Pokretu za promjene vidimo isključivo kao potrebu za primjenom i poštovanjem zakona a ne kao vid političkog revanšizma. Pravne sankcije za pojedince na državnom položaju koji su kršili zakon ima dvostruko ljekovito dejstvo za naše društvo zato što predstavlja i jasno upozorenje svima u buduće, bez obzira na pripadnost bilo kojoj partiji, da je zakon jednak za sve i da se mora poštovati.

PzP će se zalagati i za reviziju ključnih privatizacija koje su se završile neuspjehom, otpuštanjem radnika i štetom po državne interese. Ozdravljenje društva podrazumijeva i razotkrivanje i sankcionisanje onih ljudi koji su bili direktno uključeni u radnje usmjerene ka kršenju ustava i zakona. Svako za koga se dokaže da je imao uticaj na slobodnu izbornu volju kakav je imala Dušica Vuletić i mnogi drugi aktivisti DPS-a mora da bude propisano kažnjen. Potrebna nam je izgradnja jakih institucija države na koje neće da ima uticaj ni jedna partija niti jedan pojedinac.

Dati šansu da zaživi pravna država znači i smjenu korumpiranih tužioca i sudija čija grana vlasti treba da bude u potpunosti nezavisna od bilo čijeg uticaja. Reforma službe državne bezbjednosti je takođe jedan od preduslova demontiranja partitokratskog sistema i oslobađanja od uticaja odlazećeg režima.

Kako smo vjerovali da je pobjeda nad režimom koji je tri decenije urušavao Crnu Goru ipak moguća, tako vjerujemo da su moguće i promjene u pravcu demokratizacije društva, vladavine prava i boljeg životnog standarda. PzP će u tom pogledu biti posvećen reformama u djelu u kojem bude sudjelovao u izvršnoj vlasti, dok će u parlamentu preko svog poslaničkog kluba predlagati najbolja zakonska riješenja, pratiti primjenu zakona, doprinositi radu skupštine u nadzoru i kontroli izvršne vlasti, zalagati se za poštovanje i primjenu svih preuzetih međunarodnih obaveza i dati punu podršku realizaciji onih socijalnih i ekonomskih politika koje su od posebnog nacionalnog značaja. Pokret za promjene će ostati dosljedan svojim principima zarad konačnog ispunjenja naše misije i promjena u koje vjerujemo!

 

Aleksandar Lekić

Član GO PzP i kandidat liste Za budućnost Crne Gore