MEDOJEVIĆ: CRNA GORA PROSI KAO PROSJAK, DRŽAVA BEZ REZERVI NE MOŽE DA ODGOVORI POTREBAMA GRAĐANA U VANREDNIM STANJIMA

"Nadam se da građani sada vide koliko je DF bio u pravu kada smo kritikovali neoliberalne reforme i njihove odluke da državu svedu na policiju, budžet, poresku upravu, carinske rampe i šalter za izdavanje dozvola za gradnju"

Demokratski front godinama upozorava da država Crne Gora nema mehanizme, resurse i institucije koje treba da djeluju u vanrednim situacijama, bilo da se radi o poremećajima na tržištu roba, elementarnim nepogodama, epidemijama, ratovima. Višedecenijsko sistematsko slabljenje uloge države dovelo je do stanja kakvo je danas, gdje država ne može da odgovori potrebama građana u vanrednim stanjima, kazao je jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević.

Zato je, kako je kazao Medojević, važno da se odmah formiraju robne rezerve koje će se sastojati od osnovnih životnih namirnica, goriva, ljekova i medicinskih sredstva, zaštitne opreme, sredstava za djelovanje u uslovima požara, poplava, snježnih nameta i sl.

Robne rezerve se mogu koristiti u situacijama kada se stvaraju stvarne ili vještačke nestašice roba na tržištu, ili u uslovima nemogućnosti nabavke hrane.

„Epidemija KOVID-19 je upravo takva situacija u kojoj je Vlada trebala da proglasi Vanredno stanje u Skupštini, da uvede radne obaveze i da propiše obaveze kompanija, medija, zdravstvenih radnika, građana sa posebnim znanjima i vještinama (radio telegrafisti, izviđači, planinari, gorske službe spasavanja, dobrovoljna vatrogasna društva) kako da djeluju u uslovima vanrednog stanja“, navodi se u saopštenju.

Distribucija osnovnih životnih namirnica, higijenskih sredstava, ljekova i medicinskih sredstava, goriva organizuje se preko robnih rezervi koje predstavljaju ultimativnog (poslednjeg) dobavljača, ako dođe do nestašica i poremećaja na tržištu.

Robne rezerve se dopunjuju i trebalo bi da budu dovoljne za prevazilaženje problema u roku do 3-6 mjeseci. Neke države imaju robne rezerve i za više godina.

„Neprihvatljiva je situacija za državu da mora da moli i prosi od drugih država pomoć u osnovnim životnim namirnicama, i drugim robama koje mora da ima u rezervama. Distribucija se vrši preko mjesnih zajednica i humanitarnih organizacija prema spiskovima koji se sastavljaju blagovremeno“, kazao je Medojević.

Kako je kazao, intervencije iz robnih rezervi regulišu i zloupotrebe cijena u privatnim trgovinama ili apotekama gdje se cijene formiraju slobodno, na način da nude robu po nabavanim cijenama. Bez profita.

Osim robnih rezervi , Crna Gora mora da ima i ratne rezerve, koje omogućavaju nesmetana dejstva Vojske CG u uslovima prekida snadbjevanja, vanrednih i ratnih stanja.

„Municija, gorivo, ostala bojeva sredstva, rezervni dijelovi, hrana, voda, ljekovi i medicinska sredstva i sl moraju biti na raspolaganju Vojsci u takvim situacijama koje mogu trajati duže vrijeme. Ratne rezerve moraju obezbjediti sigurnost djelovanja Vojske u vremenu ne kraćem od jedne godine“, navodi se u saopštenju.

Kako je kazao Medojević, mi nemamo ni ratne rezerve niti Vojska Crne Gore ima obezbjeđena sredstva i opremu za djelovanje u uslovima ratnog i vanrednog stanja.

„Država Crna Gora treba da ima i devizne rezerve u slučajevima oštrih fluktuacija na finansijskom tržištu, a sve u cilju intervencija za zaštitu interesa građana i privrede“, navodi se u saopštenju.

Prema njegovim riječima, Crna Gora treba da ima sopstvenu valutu da bi mogla u ovakvih vanrednim situacijama , kada je ugrozena privredna i bioloska supstanca i masovno ugrožena radna mjesta, da pripremi paket pomoći u cilju ublažavanja posledica katastrofe i očuvanja života ljudi. SAD je odštampala 2.2 biliona USD, a EU jos 1 bilion evra.

„Crna Gora nema sopstvenu valutu i centralnu banku sa emisionom funkcijom pa ne može koristiti ovaj efikasni mehanizam da kroz politiku štampanja novca i regulisanja kursa, uz pomoć deviznih rezervi obezbjedi novac građanima i privredi“, navodi se u saopštenju.

Crna Gora je trebala da ima zlatne rezerve
Nažalost, kako je kazao, Crna Gora nema zlatnih rezervi jer smo, kako kaže, i to malo što smo dobili od sukcesije SFRJ 2008. založili za kredit kao kolateral kod švajcarske banke.

„Jednostavno, neoliberalni reformatori su ostavili državu bez glavnih poluga za reagovanje u situacijama kao što je ova. Zato moramo da prosimo od tajkuna, sportista, šeika, tzv. stranih investitora, NATO. Prosimo kao i svaki prosjak, kad se nađe u nevolji. Nadam se da građani sada vide koliko je DF bio u pravu kada smo kritikovali neoliberalne reforme i njihove odluke da državu svedu na policiju , budžet, poresku upravu, carinske rampe i šalter za izdavanje dozvola za gradnju“, kazao je Medojević.

„Ova Đukanovićeva i Vukotićeva “neoliberalna” i “globalistička” jednostavno ne funkcioniše u uslovima kriza, katastrofa, epidemija“, jasan je Medojević.

Zato, kako je kazao, prvo treba obnoviti, staviti na noge državu i osnažiti je da bi mogla da nas štiti i pomaže onda kada treba.

Nebojsa Medojevic