Predlog rezolucije o krivičnoj odgovornosti za djela protiv državnih dobara od 1990. godine, raskidu ugovora sačinjenih na štetu države, preispitivanju porijekla imovine i načinu valorizacije preostalih dobara,

PREDLOG REZOLUCIJE O KRIVIČNOJ ODGOVORNOSTI ZA DJELA PROTIV DRŽAVNIH DOBARA OD 1990. GODINE

SKUPŠTINA CRNE GORE

 N/r Predsjedniku,

g-dinu Ivanu Brajoviću 

 

Na osnovu člana 93 stav 1 Ustava Crne Gore i odredaba čl. 130 i 131 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosimo

Predlog rezolucije o krivičnoj odgovornosti za djela protiv državnih dobara od 1990. godine, raskidu ugovora sačinjenih na štetu države, preispitivanju porijekla imovine i načinu valorizacije preostalih dobara,

radi stavljanja u skupštinsku proceduru.


PREDLOG 

Svjesni da je Crna Gora od 1990. godine do danas doživjela „negativnu ekonomsku tranziciju“ od administrativno tržišnog socijalizma do kleptokratsko-oligarhijski-retrogradno-primitivnog ekonomskog  sistema.

Konstatujući da su državna dobra na „divljački crnogorski neoliberalni prljavi tranzicioni način“, organizovanim kriminalnim udruživanjem, koristeći različite metode u različitim okolnostima i fazama prisvojena, devastirana, uništena ili obezvrijeđena.

            Konstatujući da su krivična djela učinjena protiv imovine, privrednog poslovanja, platnog prometa, životne sredine i uređenja prostora, kojima su Crna Gora i njeni građani ostali bez više od 80% privrednih subjekata, značajnih prirodnih resursa, atraktivnog prostora, i da će ekološka sanacija koštati više od 2 milijardi €.

Konstatujući da su krivična djela ostvarena utajom, prevarom, prikrivanjem, zloupotrebom službenog položaja, dogovorenim stečajem, lažnim bilansima, „pranjem novca“, preko tajkunskih privatizacija, kupoprodajom, finansijskim transakcijama, davanjem zakupa, koncesija, garancija, javnim investicijama i drugim radnjama.

Znajući da vrh autokratskog, partitokratskog i kleptokratskog sistema čini Milo Đukanović, njegova porodica i klijentelistički partneri.

 

Imajući u vidu da je Milo Đukanović u prethodnih 30 godina svoju retrogradnu politiku ostvarivao sa strukturama iz kriminalnog miljea, domaćim i bjelosvjetskim tajkunima, pojedincima i grupama unutar DPS-a, kao i uz podršku ili saučesništvo „političkih satelita“.

Konstatujući da se kleptokratija intenzivno i nesankconisano nastavlja i danas, u uslovima zarobljene države, na organizovan kriminogen način i sistemskom korupcijom.

Konstatujući da je u Crnoj Gori nastala nova, civilizacijski retrogradna elita kao proizvod kleptokratije, partitokratije, nepotizma, podaništva, podrške lažnoj stvarnosti, brojnih devijatnih ekonomsko-socijalno-patoloških pojava.

Konstatujući da su Milo Đukanović i njegovo okruženje oboljeli od kleptomanijske bolesti, po kojoj je broj nula na kontu, bez obzira kako stečeno, jedino mjerilo društvenog statusa i životnog uspjeha.

Konstatujući sa posebnom zabrinutošću da od kleptokratske bolesti sve više obolijeva naša omladina, da smatra da se kriminalnim i nepoštenim radom dolazi do lagodnog života, te je sve veći broj brutalnih ubistava mladih ljudi ogrezlih u kriminalu.

             Konstatujući da su pravosudni organi u potpunosti kontrolisani i instrumentalizovani, da je na djelu selektivna pravda u svrhu političkih obračuna ili sticanja vlasništva nad dobrima, da su brojne krivične prijave protiv Mila Đukanovića i njegovih organizovanih grupa, već desetljećima ignorisane ili u fazi izviđaja, da su poseban doprinos tome dali Vesna Medenica, Ranka Čarapić, Ivica Stanković i Milivoje Katnić, kao prethodni i sadašnji VDT i GST.

Svjesni da je opstanak na vlasti Mila Đukanovića i režima njihovo biti ili ne biti, da su svjesni da pobjedom prave političke alternative, radom profesionalnih pravosudskih organa i institucija, slijedi njihova odgovornost za krivična djela i povraćaj otete i nelegalne imovine.

Svjesni da su Milo Đukanović i njegova podanička mreža spremni na najteža nedjela i nepočinstva da bi opstali na vlasti.

Konstatujući da režim održava svoju nelegitimnu vlast krađom na izborima, političkom korupcijom, kupovanjem političkih „satelita“ i represijom nad stvarnim političkim oponentima.

Konstatujući da pojedini činioci međunarodne zajednice nijesu objektivano sagledavali i reagovali na kriminogeno i kleptokratsko činjenje režima zbog geopolitičkih, parcijalnih i ličnih interesa.

Konstatujući da režim sa tkz. javnim servisom, kontrolisanim medijima, servilnim institucijana i nazovi intelektualcima proizvodi konflikte i produbljuje podjele, ne prezajući od monstruoznih konstrukcija, fašističkih stavova, prekrajanja istorije i tumačenja neprincipijelne anticrnogorske spoljne politike.

Konstatujući da je za odbranu Đukanovićevog nelegalnog bogatstva i „Đukanovićevog interesnog crnogorstva“ na prethodnim parlamentarnim izborima, pored brojnih neregularnosti, bio konstruisan lažni „državni udar“, te je u istom cilju usvojen neustavni, nezakoniti, neproceduralni i anticrnogorski Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i položaju vjerskih zajednica.

Zabrinuti da fašistička propaganda i konstruisani ekcesi mogu rezultirati stvarnim, dubljim i tragičnijim podjelama i konfliktima.  

Konstatujući da režim izbjegava suštinski dijalog i dogovor o budućnosti Crne Gore, ne prezajući od upotrebe represivnog aparata, fingiranja navodnih tehničkih vlada, produbljivanja podjela.

Smatrajući da poziv Duška Markovića na dijalog u okviru Saveza za Evropu nije poziv za izgradnju slobodne, prosperitetne i evropske Crne Gore, da on nije  autonoman da to realizuje i da je mnogo grešan da bi imao minimalni autoritet, pa je to „već viđeno“, kupovanje vremena i pokušaj pozicioniranja.

Smatrajući da je lažna dilema, koju bezočno plasira Milo Đukanović: „građanska ili velikosrpska Crna Gora“, već da je suštinska i jedina: „Crna Gora jednog čovjeka ili Crna Gora svih nas - zarobljena ili slobodna Crna Gora“.

Ubijeđeni da nema ekonomskog i ukupnog civilizacijskog preporoda Crne Gore bez revizije i krivične odgovornosti za djela kaja su od 1990. godine učinjena i koja se čine protiv državne imovine, privrednog poslovanja, platnog prometa, životne sredine i prostora, bez raskida ugovora koji su sačinjeni na štetu države, te optimalne sanacije i valorizacije preostalih resursa.

Smatrajući da je u tom cilju neophodno izvršiti i utvrđivanje porijekla imovine svih građana a posebno Mila Đukanovića, njegove porodice i sa njim povezanih lica i svih javnih funkcionera.

            Svjesni da su za proces revizije neophodni visoko profesionalni, autonomni i  efikasni pravosudni organi i druge institucije sistema.

Svjesni da je za optimalnu valorizaciju preostalih resursa, za ekonomski i ukupni preporod  preduslov odgovorna, znavena, efikasna i vizionarska vlast.

Svjesni da je preduslov svih preduslova za uspostavljanje prosperitetne Crne Gore postizanje kritične energije cijelog društva i spremnost, odlučnost i politička volja nosioca vlasti.

Odlučni da temeljno mijenjamo sadašnje kriminogeno i retrogradno stanje, preduprjedimo trajno zarobljavanje države i moguće veće konflikte.

 

                       Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na ___________sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana_____donijela je

 

Rezoluciju

o krivičnoj odgovornosti za djela protiv državnih dobara od 1990. godine, raskidu ugovora sačinjenih na štetu države, preispitivanju porijekla imovine i načinu valorizacije preostalih dobara,

 

Skupština Crne Gore ističe da je najveći državni interes uspostavljanje Crne Gore kao demokratskog i prosperitetnog društva, te je u tom cilju neophodno:

1)      izvršiti reviziju i preispitivanje tridesetogodišnje prošlosti;

2)      sankcionisati sva krivična djela kaja su učinjena i koja se čine protiv imovine, privrednog poslovanja, platnog prometa, životne sredine i prostora od 1990. godine do danas;

3)      učiniti da ne zastarivaju krivična djela koja su učinjena protiv imovine, privrednog poslovanja, platnog prometa, životne sredine i prostora na štetu države;

4)      raskinuti ugovore i zakupe koji su sačinjeni na štetu države;

5)      uspostaviti nezavisni, profesionalni i efikasni rad pravosudnih organa i drugih institucija sistema;

6)      utvrditi porijeklo imovine svih građana, posebno javnih funkcionera i sa njima povezanih lica;

7)      stvoriti sve institucionalne, kadrovske i finansijske pretpostavke za optimalnu sanaciju povraćenih privrednih i prirodnih resursa.

  

Skupština Crne Gore će sa Vladom Crne Gore i drugim nadležnim institucijama u cilju ostvarivanja ovih strateških ciljeva, realizovati sledeće mjere:

 

1)      usvojiti ustavni i zakonski pravni okvir za realizaciju navedenih ciljeva;

2)      unaprijediti model izbora Tužilačkog i Sudskog savjeta i izvršiti njihov reizbor;

3)      unaprijediti model izbora Ustavnog suda i izvršiti reizbor sudija;

4)      izvršti reizbor tužioca i sudija, pružajući punu podršku njihovom profesionalnom i efikasnom radu, uvodeći instrumente objektivne i direktne kontrole rada;

5)      izvršinti reizbor članova i rukovodioca agencija, institucija i javnih uprava nadležnih za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala;

6)      uvesti nove mehanizme kontrole tokova novca, finansijskih transakcija, privrednog poslovanja;

7)      osnovati Institut za razvoj Crne Gore;

8)      osnovati Crnogorsku razvojnu banku;

9)      osnovati Državni poslovni sistem;

10)  osnovati Fond za podsticaj održivom razvoju;

11)  usvojiti strateška dokumenta i akcione planove u borbi protiv korupcijeje i organizovanog kriminala;

12)  unaprijediti kontrolnu ulogu Skupštine Crne Gore i civilnog sektora u radu institucija.

    

            Skupština Crne Gore smatra, da uz prethodno stavljanje van snage Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i položaju vjerskih zajednica, osnov rada buduće Tehničke vlade treba, prije svega, da bude realizacija ove Rezolucije, sprovođenje zakona koji će omogućiti slobodne i fer izbore, izgradnju profesionalnih institucija i javnog servisa, stvaranje osnova za izgradnju  slobodne i prosperitetne Crnu Goru, istinsko pomirenje i međuetnički sklad i suštinske integracije u Evropsku Uniju.                                   

                                                                 OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE REZOLUCIJE

           Ustavni osnov za donošenje ove rezolucije sadržan je u članu 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da Skupština donosi druge propise i opšte akte (odluke, zaključke, rezolucije, deklaracije i preporuke). 

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE REZOLUCIJE

           Objašnjenje razloga za usvajanja ove rezolucije, potvrda iznijetih stavova, tumačenje predloženih mjera nije ni potrebno, jer svi su svjesni naše stvarnosti i neizvjesne budućnosti. Treba biti minimalno odgovoran i objektivan i sve to javno saopštiti. Dominantna većina građana je žrtva ovakvog retrogradnog i kriminogenog vladanja. Migracije i odlazak naših biološki najvitalnijih i intelektualno najkompetentnijih stručnjaka, odlazak naše omladine, negativna stopa nataliteta, katastrofalan socijalni položaj većine, samo su potvrda toga. Napokon i EU, i mnoge međunarodne institucije, mediji i pojedinci ukazuju na karakter vladavine Mila Đukanovića, negativan trend evropskih integracija, posebno na poglavlje 23 i 24.

            Dug je spisak protivzakonitog i kleptokratskog djelovanja Mila Đukanovića, njegove porodice i tajkunskih partnera protiv državnih dobara u prethodnih 30 godina, od KAP-a, Željezare, EPCG, Telekoma, preko Avale, Limenke, do Rudnika uglja, malih hidrocentrala, javnih investicija, atraktivnog prostora i svega što je vrijedno u Crnoj Gori.

           Mnogo je potvrda partitokratskog ustrojstva sistema, od podjela resursa, opština, preduzeća, funkcija, stanova, bespovratnih kredita i drugih nečasnih i nezasluženih  privilegija partijski podobnima za podršku i ustupljeno ime.

            Takođe, brojni su primjeri protivzakonitih i po krajnje nepovoljnim uslovima datih atraktivnih i vrijednih resursa u dugoročni zakup, počev od Svetog Stefana, Miločera, Porto Montenegra, Luštica do mnogih drugih turističkih resursa.

            Privilegovani, na protivzakonit, neodrživ i krajnje antidržavni način eksploatišu prirodne resurse, poput rude crvenih boksita, šuma, vodotoka.

            Neregularnostima na tržištu kapitala, finansijskim i bankarskim mahinacijama pojedinci bliski Milu Đukanoviću došli su do enormnog bogastva poput „Pomorskog saobraćaja“ ili „Prve banke“.

           Slučaj „Limenka“ je primjer krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja u cilju protivzakonitog bogaćenja brata Mila Đukanovića.

            Afere „Klap“ i „Vardar“ su samo poslednje i jedne od brojnih koje ukazuju na sistemsku utaju poreza i „pranje novca“.

            Ugovor o izgradnji dionice autoputa Smokovac-Mateševo, hazard oko cijene koštanja, direktni i indirektni efekti, kvalitet i devastacija Tare, pokazuju javašluk ili namjeru pri sklapanju ugovora za javne investicije na štetu javnog interesa.

            Brojna su i ogromna ekološka zagađenja i devastacije životne sredine zbog parcijalnih interesa pojedinaca, počev od KAP-a pa do Tare, koje su proizvele mnoga teška oboljenja i čija će djelimična sanacija koštati građane više od 2 milijarde € .

           Potvrde o zatočenosti pravosudnih organa i institucija i selektivno postupanje su brojni, tako, ni jedna krivična prijava protiv Mila Đukanovića i njegovih saradnika i poslušnika nije dobila sudski epilog, neke su samo u stanju izviđaja već desetak godina.

           Afere „Snimak“ i „Koverat“ ukazuju na brojne mahinacije kojima režim „dobija“ izbore, kao i  „profesionalnu“ reakciju pravosudnih organa i međunarodne zajednice.

            Glavni makroekonomski indikatori, poput rasta javnog duga, nivoa spoljnotrgovinske razmjene, strukture društvenog proizvoda, realnog pada i visine plata i penzija, ukazuju na pogubne posledice kleptokratske i tajkunske ekonomije u Crnoj Gori.

            Osnivanjem Instituta za razvoj Crne Gore, Crnogorske razvojne banke, Državno poslovnog sistema i Fonda za podsticaj održivom razvoju, stvoriće se sve institucionalne, organizacione, kadrovske i finansijske pretpostavke za održivu valorizaciju preostalih resursa.

 III FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE REZOLUCIJE

Za sprovođenje ove rezolucije nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u Budžetu Crne Gore.