Bošnjak: Da smo normalna zemlja svi koji su stavili lični interes ispred javnog interesa, dali bi otkaz

Branka Bošnjak

Demokrate svojom inicijativom prema Ustavnom sudu u vezi vladine raspodjele stanova i kredita i izjavama koje su je pratile, još jednom su se potvrdile kao već dokazano loši plagijatori, klasični populisti i vrlo jeftini manipulatori.

Prije svega, krajnje je nekorektno marginalizovati i nipodaštavati dugogodišnje aktivnosti koje je prije svega Demokratski front, a i pojedinci iz opozicije i nevladinog sektora sprovode u razobličavanju protivzakonitih radnji oko dodjele stanova i kredita pod povlašćenim uslovima tzv. privilegovanim funkcionerima. Lično sam dala veliki doprinos kroz krivične prijave, podneske Upravnom i Ustavnom sudu i kroz kontinuirano, uporno traženje informacija što je konačno i rezultovalo objelodanjivanjem spiskova, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou.

 

Obična je laž da su Demokrate, veličajući to do genijalnosti, prve se sjetile da podnesu inicijativu Ustavnom sudu oko ustavnosti dodjele stanova i kredita navodno zaslužnim funkcionerima.

Naime, da podsjetim javnost da sam ja, još, 17. maja 2019. godine, prije nego je objavljen ovaj famozni spisak Markovićevih «beskućnika», u ime Demokratskog fronta, podnijela predlog Ustavnom sudu za ocjenu saglasnosti sa Ustavom i zakonom Odluke Vlade Crne Gore o načinu i kriterijumima za riješavanje stambenih potreba funkcionera (Sl. List Crne Gore br 031/14, 024/16 i 003/18) u cjelini i spornih odredbi Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, piše u nastavku saopštenja.

Njihova loše plagirana inicijativa čak, slučajno ili ne, sadrži jednu veliku manjkavost. U njihovom maniru, da li zbog površnosti ili namjere, opijeni i zaneseni novonastalom ljubavlju sa DPS-om, predložili su da se Odluka stavi van snage. Staviti odluku van snage znači bi svi oni koji su dobili stanove i kredite u skladu sa spornom Odlukom mogli iste i da zadrže, to je kriminal. Naša inicijativa se jasno određuje i kaže da Odluka Vlade je ništavna, da ima diskriminatorski karakter i ista je u cjelosti suprotna Ustavu Crne Gore i svakom članu svakog zakona ove države. Jasno je i da su tokom njene primjene Predsjednik Komisije, Vlada Crne Gore tj. Premijer i pojedinačno svaki dobitnik stana ili kredita sa umišljajem i u kontinuitetu činili i učinili više krivičnih dijela za koje je predviđeno da Tužilaštvo postupa po službenoj dužnosti. Zato i ne čudi što se sve ovo dugo čuvalo od javnosti kao najstroža tajna, smatra Bošnjak.

Naime, „osnov“ za donošenje ove neustavne i nezakonite Odluke Vlada je „našla“ u Zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada članu 29 stav 1 koji kaže: “Postupak, način i kriterijumi za rješavanje stambenih potreba lica čiji je rad od interesa za državu odnosno jedinicu lokalne samouprave utvrđuje se propisom Vlade odnosno nadležnog organa lokalne samouprave“. Suprotno ovom zakonu, ali i na neustavan način Vlada na drzak i bezobziran način u članu 1 osporene Odluke daje sebi za pravo da stambene potrebe, i to tajno, riješava licima koje bira ili imenuje Skupština Crne Gore kao i licima koja imenuje odnosno postavlja Predsjednik Crne Gore.

Taj famozni član 1 Odluke je makar trostruko u suprotnosti sa Ustavom i zakonom. Prvo, krug lica koje stanom ili kreditom čašćava Komisija sama ili na predlog ili uz saglasnost Vlade odnosno Premijera je u direktnoj suprotnosti sa članom 26 stav 1 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada. Drugo, član 1 Odluke je suprotan i Zakonu o radu Crne Gore jer Vlada nije poslodavac licima koje bira ili imenuje Skupština Crne Gore niti licima koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore. Osnov za dobijanje stana ili dodjelu kredita zaposlenom je radno pravni status tog lica. Treće, Odluka Vlade je suprotna i članu 26 stav 2 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada kojim je propisano da se stambene potrebe sudija, tužilaca i sudija Ustavnog suda rešavaju u postupku koji se temelji na aktu Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta i Ustavnog suda.

Neustavnost odluke je i u članu 30 stav 1 koji daje mogućnost da Komisija, uz saglasnost Vlade može rešavati stambene potrebe pojedinih funkcionera bez oglašavanja. Norma koja isključuje javnost u radu kakva god bila je neustavna jer se radi o novcu poreskih obvezmika. Bez jasnih kriterijuma i bez javnosti u radu ni jedan posao ne može biti pravno valjan. Postupanjem po ovakvoj normi dovelo je do ovog potpunog anarhizma, jer se na ovaj način korumpiraju sudije, tužioci, poslanici, udovoljava se ucjenama manjih koalicionih partnera, nastavlja Bošnjak.

I naknadno dodati član 30a Odluke kojim se kaže da komisija može, uz saglasnost Vlade rešavati stambene potrebe i zaposlenom u službi državnog organa i organu državne uprave, kao i u ustanovi i drugom pravnom licu čiji je osnivač država, koji u obavljanju poslova od posebnog interesa za državu ostvaruje izuzetne rezultate i kvalitet rada je skandalozna, posebno što zahtjev za rješavanje stambenih potreba za ova lica komisiji podnosi lice koje rukovodi službom državnog organa, organom državne uprave, ustanovom ili drugim pravnim licem.

Dakle, krug lica za koje ne važe ni Ustav ni zakoni ove zemlje je ovim članom proširen i doseže do mjesnih zajednica, dakle više ne obuhvata mnogobrojne funkcionere obuhvaćene članom 1 Odluke već se taj i onako širok obuhvat lica još više širi do najnižih nivoa. Uz to nema kriterijuma na osnovu kojih se ocjenjuje „poseban interes za državu“, i ko to radi, ko vrednuje ostavrene rezultate i kvalitet rada. Dakle, sve je u domenu volje moćnih vlastodržaca a odnosiće se na poslušnike, kao i za namirivanje raznih dilova. Pravni nonsens nalazi se u stavu 2 ovog člana, gdje ovaj naknadno dodati «funkcioner» ne mora da traži stan ili kredit. On stan vjerovatno već ima i zato ne podnosi zahtjev a vjerovatno je i dobijao kredite i to više puta. Možda su mu krediti i oprošteni. Po ovakvoj normi važno je da njegov rukovodilac brine o njemu. S toga će on i bez njegovog znanja podnijeti zahtjev Komisiji. A, Komisija će takođe bez njegoovg znanja utvrditi da mu je stan potreban ili možda kredit neophodan i dodijeliti mu jedno ili drugo, a nerijetko oboje.

Dakle, očito je i lajicima da je osporena Odluka Vlade u cjelosti suprotna Ustavu Crne Gore i važećim zakonima i ništavna. Naravno da Ustavni sud, čiji je predsjednik i pojedine sudije iako znajući da se radi o protivustavnom i protivzakonitom poslu, sa umišljajem su prihvatili da budu direktni saučesnici u ovim kriminalnim aktivnostima i sebi pribavili protivpravnu materijalnu korist u vidu stana ili kredita, još uvijek ne reaguje po mojoj inicijativi. Isti slučaj je i sa vrhuškama sudstva i tužilaštva. Da smo normalna zemlja, svi oni bi trebali isti čas da podnesu ostavke, prvo Premijer kao vođa ove kriminalne grupe, a zatim članovi Komisije i sve one sudije, tužioci i poslanici koji su svoju korist i lični ineres stavili ispred ustava, zakona i javnog interesa, zaključuje Bošnjak.