Nebojša Medojević - Skupština Crne Gore 26.07.2019 (VIDEO)

Proširenje EVROPSKE UNIJE(EU) neće biti DECENIJAMA. Trenutno u EU nema političke volje da se EU širi. Bez fer IZBORA nema legitimnog PARLAMENTA i legitimne VLADE i nema političke stabilnosti - država koja nema političku STABILNOST ne može da napreduje na EVROPSKOM PUTU