Prof. dr Branko Radulović - Skupština Crne Gore 19.07.2019 (VIDEO)

ZAŠTO NASTAVLJATE POGREŠNU I NETRANSPARENTNU POLITIKU VAŠIH PRETHODNIKA LOMPARA I BRAJOVIĆA U SEKTORU SAOBRAĆAJA? NA TAJ NAČIN SE NIKADA NEĆE ZAVRŠITI NEOPHODNI KAPITAINI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI: Autoput Bar-Boljare, brza saobraćajnica duž crnogorskog primorja i rekonstrukcija i modernizacija željezničke pruge Bar-Boljare, a Crna Gora će u međuvremenu bankrotirati!