CRNA GORA JE RIZIČNO DRUŠTVO KOME JE NEOPHODAN NACIONALNI KONZENZUS O HITNIM I RADIKALNIM REFORMAMA

U toku službene posjete SAD, Predsjednik PzP i jedan od lidera DF, Nebojša Medojević je imao više sastanaka sa ekspertima najeminentnije konzervativne think-thank organizacije u SAD Haritage Foundation. 

Medojevic se u Haritage Foundatio sastao sa gdinim Mike Gonzalezom, i James Dean-om vodećim ekspertima za nacionalnu bezbjednost i spoljne poslove.
 
Eksperte Haritage Foundation su posebno zanimale ocjene gdina Medojevića o izazovima i prijetnjama bezbjednosti i stabilnosti Crne Gore kao i razvoju konzervativnih vrijednosti.
 
“Crna Gora je izrazito rizično društvo i izvor skoro svih prijetnji stabilnosti zemlje je autokratski režim Đukanovića. Već godinama pastoje ozbiljne optužbe i dokazi da je izborni proces kompromitovan i da Đukanović u izbornom procesu teško zloupotrebljava državne organe, službe, bezbjednosni aparat, fondove medije, ne dopusta čišćenje biračkih spiskova od fantom biraća i novcem od šverca kupuje birače. I pored upozorenja od EU, sudovi i tužilaštva nijesu procesuirali nijedan slučaj. Postoji ogromno nepovjerenje u izborni proces. Đukanović opstruira dijalog i održavanje redovnih izbora 2020 je dovedeno u pitanje. Parlament nema kontrolnu funkciju, a Đukanović lično kontroliše tužilaštvo i sudstvo i zloupotrebljava ih protiv DF i drugih oponenata režima. Rizici nelegitimiteta institucija, državnog progona DF i blokade dijaloga su jasni.
 
Rizici od eskalacije sukoba zaraćenih političko-bezbjednosno-švercerskih vladajućih klanova su realni i postaju sve veća prijetnja bezbjednosti države. Oba klana imaju svoje ljude inflitrirane u vrh policije, ANB i specijalne policijske formacije. Niko nikome ne vjeruje i istrage su blokirane zbog međusobnog nepovjerenja. Službe su do srži kriminalizovane i sukobljeni klanovi ih koriste za ostvarivanje premoći, a ne za borbu protiv kriminala. Linija između policije i mafije je uklonjena. Pitanje je dana kada će sukob oko kontrole ogromnog profita od šverca cigareta i droge , eskalirati i preći na viši nivo gdje će mete postati čelnici službi i korumpirani političari. Zapljena 20t kokaina na brodu MAC Gajana u Filadelfiji će pokrenuti lanac odmazdi i likvidacija čiji se kraj ne vidi
 
Glavni ekonomski rizici su enormno zaduženje za izgradnju nerentabilnog i ekonomski neopravdanog auto puta, cija je cijena za 42 km već presla preko 1 mlrd Eur i gdje je ugrađena korupcija od preko 500 mil eur. Državni dug je već prešao granicu održivosti. Posebno je rizik od ugrožavanja suverenosti i od dominantnog političkog uticaja Kine preko kreditiranja ovog parceta auto-puta. Zbog namjere Đukanovića da preuzme profitabilne poslove i atraktivnu aktivu Atlas Banke, dvije sistemske banke su vještacki gurnute u stečaj, što je dovelo do gubitka povjerenja građana i depoziti u bankama su za 6 mjeseci smanjeni za skoro 10%. Poslednja emisija obveznica države je neuspjela i kamate na državni dug rastu. Rizik od dužničke krize i krize likvidnosti javnih finansija i samog bankrota su više nego zabrinjavajući.
 
Samo ovi politički, bezbjedonosni i ekonomski rizici koje sam naveo pokazuju da je Crna Gora rizično društvo i da je neophodan nacionalni konzensuz o promjeni pogrešnog kursa državne politike i hitno pokretanje sveobuhvatnih političkih, bezbjedonosnih i ekonomskih reformi. U suprotnom ukoliko se to ne desi, status qwo je neodrživ i pitanje eskalacije krize, sukoba po bilo kojem od osnova mogu ugroziti stabilnost ovako slabe države” istakao je Medojević
 
Medojević se sastao i sa gdinom Timothy Doescher-om i gdjicom Cherise Trump, pomoćnicima Direktora za koalicione odnose , u Heritage foundation sa kojima je razgovarao o ugrožavanju tradicionalnih konzervativnih vrijednosti od strane aktulenog režima koga i dalje vode bivši komunisti.
 
“Bivši komunisti uporno i sistematski ugrožavaju osnovne konzervativne vrijednosti , i žele da nametnu svoju poznatu ideju o kontroli svih segmenata društva. Demokratija, ljudska prava i slobode, vladavina prava, efikasna tržišna ekonomija, konkurencija su ugrožene. Đukanović je kreirao privatne monopole i njegova porodica kontroliše sve. Poslednja od sumanutih i opasnih komunistickih ideja je da nacionalizuje imovinu jedine kanonske pravoslavne Crkve i da osnuje svoju partijsku Crkvu. Zato je DF veoma zainteresovan da uspostavi saradnju sa Heritage Foundation kako bi odbranili i osnažili konzervativne vrijednosti u Crnoj Gori”istakao je Medojević
Gdjica Tramp je u ime Heritage Fondacije uručila Predsjedniku Medojeviću poziv za učešće na
 
“The Heritage Resource Bank Meeting”
 
najvećoj i najznačajnijoj godišnjoj konferenciji na kojoj će lideri konzervativnih pokreta raspravljati o izazovima i sansama konzervativnih ideja. Konferencija će se održati 2020 godine koja je i izborna godina u SAD. Heritage Foundation je aktivno ukljućenja u izradi različitih segmenata Predsjedničkog Programa Donalda Trampa.