PzP Budva Careviću: Opština nema uvid kome ide novac od paraglajdinga

Nikola Vučićević

Obraćamo Vam se sa ovim dopisom kako bi vas upoznali sa informacijama vezanim za problem koji imaju paraglajding klubovi koji djeluju na teritoriji Opštine Budva, odnosno uzletište sa Brajića i sletište Bečićka plaža, nalazi se u dopisu predsjednika OOPzP-a Budva Nikole Vučićevića, adresiranog na predsjednika Budve Marka Bata Carevića.

Dopis predsjednika OOPzP-a Budva prenosimo u cjelini

A ovo iz razloga što smo svi svjedoci poslednjih godina ogromnog rizika i tragičnih posledica koji su prouzrokovani nestručnim ljudima koji su nestručni, a bave se paraglajdingom najviše u ulozi instruktora. Prema našim saznanjima od kredibilnog izvora na toj parceli dolaze paraglajderi i rade bez kontrole, bez odgovarajućih licenci, pri čemu dovode u opasnost ljudske živote uglavnom turiste. Treba napomenuti cinjenicu da se preko ovog sporta ubiraju značajna materijalna sredstva, a Opština nema nikakav uvid u način rada i kvalitet usluge kao ni u dnevni promet.

Kroz konkretan primjer uzimajući u obzir da se po jednom skoku naplacuje 65,00 evra, a imajući u vidu da se na dnevnom nivou izvede 6-7 skokova preko jednog paraglajdera što iznosi od 455,00 evra ukupno ako na to dodamo da tu cifru prihoduje 12 paraglajdera onda na dnevnom nivou dolazimo do sume od 5,460,00 evra a na mjesečnom nivou čak do 163,800,00 evra. Dolazimo do zakljucka da na sezonskom nivou od 5 mjeseci imamo cifru od oko 819,000,00 eura.

Mišljenja smo da bi ovaj ekstremni sport morali staviti pod okriljem zakona, odnosno Opština da preuzme upravljanje nad tim sportom, kako bi se zaštitili ljudski životi, a na taj način bi zaštitili uredno registrovane klubove koji imaju sve dozvole od agencije za djelatnost kojom se bave.

Zbog cinjenice da je ovo ekstreman sport, koji je i vrlo opasan te da je u poslednjih 10 godina bilo 5-6 smrtnih ishoda, te da je često dolazilo i do fizičkog sukoba između paraglajdista apelujemo na Vas kao prvog čovjeka Opštine Budva da što hitnije pristupimo riješavanju ovog problema s obzirom da smo na pragu nove ljetnje sezone, pa bi na taj način smanjili rizik od eventualno novih tragičnih slučaja.

S poštovanjem,
Pr.OOPzP-a Budva Nikola Vučićević