Mreža mladih PzP: Janović svoju ministarsku platu da donira u humanitarne svrhe

Branka Bošnjak

Ministar sporta i mladih Nikola Janović stupanjem na snagu novog Zakona o sportu stekao je pravo na doživotnu naknadu kao vrhunski sportista i počeo je da prima nacionalnu penziju od oktobra 2018. godine. Postoji puno nedoumica i mišljenja da li je ministar bio u konfliktu interesa, jer se nalazio na čelu resora koji je Predlogom zakona o sportu direktno uticala na njegovo ranije ostvarivanje nacionalne penzije. Podsjećamo da je jedna od izmjena postojećeg Zakona o sportu bila izmjena člana koja je starosnu granicu za ostvarivanje prava na doživotnu naknadu smanjila sa 40 na 35 godine, ali to svakako nije tema našeg obraćanja.

Iz izvještaja koji je Nikola Janović predao Agencijii za sprječavanje korupcije vidimo da je u 2018. godini imao prosječnu ministarsku platu u iznosu od 1.330,19 eura, kao i doživotnu naknadu kao vrhunski sportista u iznosu od 1.020 eura (oktobar, novembar i decembar), dolazimo do cifre od 2.350,19 eura mjesečno, odnosno 19.022,28 eura za 2018 godinu. Crna Gora je zemlja u kojoj je 60 odsto populacije na samoj liniji apsolutnog siromaštva jer troše 2,5 eura ili manje dnevno, i ako se zna da 54 odsto zaposlenih ili oko 98.000 ljudi prima zaradu manju od 250 eura, da je 50.000 nezaposlenih i da 68.000 penzionera ima penziju manju od 250 eura, da imamo oko 160.000 punoljetnih radno sposobnih stanovnika koji nisu zaposleni, ne studiraju, niti su na birou rada kao nezaposleni, dolazimo do jednostavne, ali frapantne računice da u Crnoj Gori živi oko 376.000 stanovnika koji imaju mjesečne prihode od 0 do 250 eura. Ovi podaci nam pokazuju da Vlada Crne Gore nastavlja trend da bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji.

Ne želeći da osporavamo sportska dostignuća Nikole Janovića, ovim putem ga pozivamo da se odrekne mjesečnih nadoknada koje ga sleduju kao ministra sporta i mladih ( 15.962,28 eura godišnje) i da ista do kraja svog mandata donira u humanitarne svrhe onima kojima su stvarno potrebni. I da tako na simboličan način pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, jer je on član Vlade koja je još više produbila problem siromaštva u Crnoj Gori i odgovoran je isto kao i svi drugi članove Vlade za katastrofalnu ekonomsku situaciju u zemlji.

Takođe smatramo da sa 1.020 eura mjesečno ministar Janović sasvim pristojno da živi, a ukoliko bude imao nekih poteškoća stojimo na raspolaganju da mu pomognemo.

Mreža mladih Pokreta za promjene