Medojević: Restoranom na Crnom Jezeru treba da upravlja JP Nacionalni Park, a ne privatnik (VIDEO)

Nebojša Medojević

Medojević o problemu NP „Durmitor“ kazao da se građani bune, te da je koncept koji zastupa Demokratska partija socijalista, nažalost i mnoge druge političke partije u Crnoj Gori, neodrživ, te da ide na štetu samih građana i države.

“ Taj koncept koji se zasniva na dominaciji privatnih kapitala i na smanjivanju uloge države u valorizaciji prirodnih resursa, doveo je Crnu Goru u jednu situaciju, da građani osjećaju, da vlasnici krupnog kapitala isključivo vode brigu o profitu, a da s druge strane, stradaju javni interesi. I da je ugroženo je normalno funkcinisanje građana Crne Gore“, naglašava Medojević.

Stav PzP za probleme koji su nastali u nacionalnom parku „Durmitor“, Medojević kaže, da ne bi smjela biti dozvoljena bilo kakva komercijalna gradnja.

„Mi smatramo da u NP „Durmitor“ ako postoji potreba da se artikuliše neka neka ekonomska komercijalna aktivnost u ugostiteljstvu i turuzmu, koja podrazumijeva ozbiljnu valoruzaciju priridnih resursa, treba da radi državna firma. Smatramo da javno preduzeće i nacionalni parkovi treba treba da gazduju sa svim ekonomskim kapacitetima u nacionalnom parku, ali na način koji će podrazumijevati vrlo jasnu odgovornost. Ko u ovom trenutku štiti interese građana i interes državnim interesima? U ovom slučaju niko“, ocjenjuje Medojević.

Odgovornost se, kako kaže, prebacuje sa Vlade, a Vlada kaže da ona nije odgovorna, nego da za to postoji neki nezavisni regulator.

„Ideja da interese građana štiti neke nezavisne regulatorne agencije, a da se dozvoli privatnim firmama kroz konecsije da espolatišu prirodna bogatstva u Crnoj Gori, po PzP-u je potpuna pogrešna. Prirodni potencijali i kapaciteti treba se valorizuju u mjeri kojoj to dopušta princip održivosti, koji se zasniva na tome da nešto moramo da ostavimo i za generacije iza nas. Taj princip da se privatnim firmama koje su bliske režimu omogući valorizacija prirodnih resursa treba da se prekine“, zaključio je Medojević.