Mreža Mladih PzP: Vladajuća struktura ne želi razvoj romske zajednice

Mreža Mladih PzP

Problemi Roma ostaju neprimjećeni usled nemogućnosti da na pravi način artikulišu svoje poltičke interese. U Crnoj Gori položaj Roma se neznatno poravio, ali osim zakonske regulative, koja je u skladu sa evropskim standardima u svakodnevnom životu pripadnika te populacije nema značajnih promjena. Romi su i dalje jedna od najčešće diskriminisanih grupa u društvu, upravo zbog toga što kod građana Crne Gore nije dovoljno razvijena svijest o pravima Roma, najviše iz razloga što Rome predstavljaju poslušnici iz Demokratske partije socijalista koji su samo obični pioni, a ne njeni pravi predstavnici.

Više nego je očigledno odsutvo političke volje od strane vladajuće strukture da romska zajednica postoji kao politička zajednica, iz razloga što žele da spriječe razvoj Roma u Crnoj Gori. Za Demokratsku partiju socijalista je bolje da imaju nekoliko potkupljenih predstavnika Roma koje mogu kontrolisati, i koje će iskoristiti za manipulaciju romske zajednice, nego da imaju političku zajednicu Roma, koja bi smaostalno mogla da se bori za svoja prava i poboljšanje položaja u crnogorskom društvu. Zbog veoma loše ekonomske situacije u kojoj se nalazi večina romske zajednice Demokratska patija socijalista koristi takvo stanje i manipuliše Romima, a njihovo pravo glasa zloupotrebljavaju. I pored brojnih strategija, akcionih planova, izmjena zakonskih rešenja u oblasti zaštite diskriminacije, romska zajednica nije integrisana u crnogorsko društvo. Najveći krivac lošem položaju Roma jeste nemarnost, nestručnost i neažurnost kadrova vladajuće strukture. Jedan od glavnih pokazatelja poltičke diskriminacije Roma od strane vladajuće strukture jeste da skoro nije ni bilo izvršivih presuda u slučajevima diskriminacije Roma, kao ni precizne evidencije o registrovanim i procesuiranim slučajevima diskriminacije.