Lalatović: Sa sjevera Crne Gore, odlazi se "sigurnim koracima" u jednom smjeru

Arsenije Lalatovic

Kako Monstat kaže, a nije prvoaprilska šala, sa sjevera Crne Gore, odlazi se "sigurnim koracima" u jednom smjeru! Zahvaljujući nakaradnoj politici, manjku znanja i nedostatku vizija, sem prirodnih resursa, sjeverni i centralni dio gubi i onaj najvažniji a to su ljudski resursi! 

Odlazak stanovništva, uglavnom mlađe godišnje dobi, pokazuje da mladi ljudi u borbi i želji za egzistencijom idu ka Podgorici a ogromni broj naših građana ide i u inostranstvo, kako bi vezao sudbinu za sredine koje daju šansu za egzistenciju i život dostojan čovjeka!

S druge strane svjedoci smo da stanovništvo stari, a time i osnovni resurs za eventualno oživljavanje sela i gradova, sa akcentom na sjeverni region države!

Nemogućnost zapošljavanja, partitokratija, mala primanja, hronična nezaposlenost, korupcija, rad na crno,  su osnovni razlozi što građani napuštaju rodna ognjišta i što idu u druge sredine i države?

Nažalost svjedoci smo da je aktuelni režim, svojim odnosom i nepromišljenim pristupom, doprinio da sjever države umjesto da bude bogat i prosperitetan, zapravo  sredina  "bogatih siromaha", koji pored svih resursa, vode, vazduha, energetike i drugih potencijala, zapravo predstavlja oazu siromaštva, kao i feud pojedinih struktura, koje je na površinu donijela, kumovsko rođaka struktura, novokomponovane "biznis elite"!

I u ovim situacijama, svjedoci smo da je po srijedi uglavnom otimačina i neznanje, kao i začarani krug onih koji žive od sistema i kojima je rođaštvo i članska karta režima osnovna viza uspjeha.

Isto tako pitamo se da li ima ko da vjeruje do kraja zvaničnoj statistici i da li ove brojke realno oslikavaju stanje u državi? Da li je broj naših građana na nivou statistike, pa makar i Monstatove, ili je mnogo veći? Da li su procjene koje kažu da u odnosu na popis iz 2011.godine, da u centralnom i sjevernom dijelu da u svakom trenutku ima manje od jedne četvrtine stanovništva a u nekim opštinama čak i više? Da li su tačne prognoze da za nekih dvadesetak do trideset godina da će broj stanovnika biti manji i do pedeset hiljada?

Odgovor na ova i slična pitanja nije teško pronaći? Zapitajmo se koliko poznajemo sugrađana, prijatelja, porodica koji odlaze u pečalbu i borbu za bolji život? Nije teško pronaći odgovore!!!

Isto tako priča o demografskoj politici govori da ona suštinski ne postoji! O kakvoj demografskoj politici se može uopšte govoriti, kada se djeci uzima dječji dodatak a majkama sa troje djece pravo na naknadu, koje je u mnogim slučajevima, pogotovo na sjeveru bilo jedini izvor prihoda! Šta reći o stimulativnim mjerama kao i o činjenicama da pravo na rad je uglavnom misaona imenica a i oni koji imaju mogućnost da rade, rade uglavnom za lizalice, bez osiguranja i sa mobingom, kao sjenkom, koja ih u stopu prati! 

Takođe postavlja se pitanje koji je došao ozbiljan investitor u centralnom i sjevernom dijelu države a da nije usko povezan sa aktuelnim režimom? Apsolutno nijedan a ovo što je povezano sa aktuelnim režimom dokaz je kako neznanje i otimačina dominiraju u sistemu beznađa! Ima li ijednog radnog mjesta u biznis inkubatorima režima a da nije aminovano od strane režimskih moćnika? A šta tek reći o spoljno trgovinskom dugu države?!

Pokret za promjene i Demokratski front čvrsto vjeruju da je ključ rješenja  u promjeni bolesnog sistema tj. u promjeni režima! Isto tako ključ leži u decentralizaciji i humanom pristupu ljudskim resursima! Ključ leži u novim investicijama i novoj ekonomskoj politici! Ključ leži u zaštiti interesa radnika i građana, kao i u međusobnom povjerenju prema institucijama! Ključ leži u građankama i građanima, koji će vjerujemo čvrsto, reći ne zatvorenom sistemu i veliko DA promjenama!

 

Arsenije Lalatović

Funkcioner Pokreta za promjene i Demokratskog fronta