Medojević: Aerodoromi trebaju efikasno upravljanje, a ne koncesionare

Nebojša Medojević

Aerodoromi uložili preko 20 mil EUR u izgradnju novih terminala i nabavku neke opreme. Letovi otkazani zbog 5 cm snijega. Prvo se trpa u privatne džepove, zapošljava armija partijskih kadrova pred izbore, a za bezbjednost i normalno funkcionisanje aerodoroma, koga briga. I naravno NIKO NIJE ODGOVORAN. Lideri u regionu!

Poznat je stav DF da su aerodoromi u Podgorici i Tivatu značajni strateški resursi države, koji donose ozbiljan profit i ključni su faktor za razvoj turizma (svaki drugi turista dodje u CG avionom) i da ih NIKAKO NE TREBATI PRODAVATI NITI DAVATI KONCESIONARU).

Aerodoromi su pored strateškog značaja i državnog vlasništva kompanije koje posluju na trižištu i koje su, bez obzira na monopol u CG, izložene konkurenciji regionalnih aerodroma. Oni moraju biti radikalno reformisati uvodjenjem standarda savremenog korporativnog upravljanja, transparentnosti i odgovornosti, oslobodjeni partijskog uticaja, posebno u politici zapošljavanja i izbora ključnih kadrova menadžmenta.

Od 630 stalno zaposlenih i 310 honoraraca, ogroman broj je zaposlen po partijskoj liniji, a manji dio po kvalifikacijama, obrazovanju i sposobnostima. Posebno kada se radi o ključnim kadrovima menadžmenta. Tu je pripadnost partijama na vlasti bila odlučujući, i često i jedini kriterijum. Takav odnos države i Vlade prema strateškom resursu države se mora radikalno MIJENJATI.

DF je jedina politička grupacija u Crnoj Gori koja ima jasan stav da država ne smije prodavati niti davati na koncesiju prirodne resurse i monopole koji mogu donositi profit i koji imaju strateški značaj za vitalne interese države. Naprotiv, Telekom, KAP, Željezaru, Jugopetrol treba vratiti pod kontrolu države, transformisati i reorganizovati i od njih napraviti moderne korporacije koje funkcionišu profitabilno, izvršavaju svoje funkcije od javnog značaja, transparteno i odgovorno uz maksimalnu kontrolu Skupštine, medija, NVO i stručne javnosti.

DF smatra da sva dobrobit od eksploatacije prirodnih resusrsa i monopola mora ostati u zemlji i biti usmjerena na prosperitet države i naroda.