Medojević: Kako će Vlada Crne Gore i Centralna banka zaštiti ekonomske interese zemlje, privrede i građana?

Nebojša Medojević

Premijer Marković niti niegova Vlada NIJEDNO riječju nijesu pomenuli eksterne šokove koji bi mogli da ugroze domaću ekonomiju. Da išta znaju o globalnim ekonomskim kretanjima i o ranjivosti crnogorske ekonomije javnih finansija i bankarskog sistema morali su upaliti sve crvene alarme i pripremiti paket mjera za ublažavanje eksternih šokova. 

Crna Gora nema svoju valutu, pa samim tim nema nikakvu mogućnost da politikom kursa ublaži eksterne šokove, niti da podstiče domaću investicionu potrošnju pa samim tim i proizvodnju i izvoz. 

Vlada Crne Gore očekuje da će moći ove godine da se zaduži po povoljnim kamatama (i ako je svaka kamata veća od rasta GDP izrazito nepovoljna i povećava dug), i ako se već više od godinu dana najavljuje kraj štampanja EUR od strane ECB i porast kamata. Kao da Vlada CG nije čula da je FED podigao kamate i da će to uskoro morati da uradi ECB. Vrijeme jeftinog novca, bez kamata je prošlo. Balon naduvan jeftinim novcem iz primarne emisije može pući svakog časa. Malo je vjerovatno da će, ovaj put, države spasavati privatne banke, penzione fondove i osiguravajuća društva koja su svoje investicije u rižične hartije od vrijednosti finansirali pozajmicama jeftinog novca. Kao 2008. Mnogo je vjerovatnije da će mnogi igrači na globalnim berzama otići u bankrot i da će milioni malih privatnih ulagača, štediša ili deponenata ostati bez svojih uloga. Kad mali investitori vide krah tržišta, onda bude kasno. Staro pravilo berzi kaže da da mali investitori obično kasne za dobro obavještenim velikim investitorima, i da počnu da kupuju onda kad su cijene blizu maksimuma, a prodaju kad su cijene vrlo blizu ili na samom minimumu. Tako imaju male profite od limitiranog rasta cijena, ali imaju ogromne gubitke od pada cijena jer je tržište obično plitko kad krene pad. Jednostavno, veliki neće da kupuju, dok se ne dođe do minimuma.  

Šta će CB da uradi ako globalna finanijska kriza primora neke od velikih stranih banaka da napuste tržište? Ili ako dođe do porasta kamata i smanjenja kreditne aktivnosti? Ako neke banke proglase bankrot? Ko će zaštititi deponente i štediše? 

Šta će se desiti, sa iznosom kredita kod EXIM banke, za auto put (koji ie u USD) ako kurs EUR snažno padne u odnosu na USD? Ako investitori budu više ulagali u obveznice SAD zbog većih kamata nego u EUR obveznice? Šta će raditi Vlada CG, ako ne bude mogla da se zaduži kod velikih investitora zbog finansijske krize? 

Zasto Vlada nije pripremila paket mjera za suočavanje sa efektima globalne krize. 

Naša ekonomija je previše otvorena i samim tim veoma ranjiva na eksterne šokove. Nemamo monetarnu politiku, nemamo trgovinsku politiku, nemamo razvojnu politiku. Samo nam je ostala fiskalna politika. A fiskalni kapacitet privrede i stanovništva je već odavno premašen. Slabašni realni sektor ne može da izdržava mastodonte od birokartije, bankrotiranog Fonda PIO i enormno uvećani i sve skuplji strani dug.  

Vlada je već od 01.01. povećala akcize na cigarete, alkohol, gazirana pića i ugalj. Poskupice i struja za 3% zbog subvencija koje građani sa računa plaćaju režimskim tajkunima za mini HE.  

Skoro 25% odrasle populacije ima mjesečno primanja manja od 192 EUR što je linija apsolutnog siromaštva. 

Čini se da Premijer Marković i ne razumije ove trendove i spoljne rizike i da je Crna Gora apsolutno bez ikakvog odbrambenog mehanizma kojim bi ublazila eksterne šokove globalne krize i spriječila recesiju i nelikvidnost budžeta. 

Ako tome dodamo i psihološke efekte globalne krize, na smanjenje putovanja i trošenje za odmore, i efekte koje to može imati na globalni turizam, rizici po ekonomiju Crne Gore su sve veći i opasniji. 

Ili Đukanović i Marković planiraju da se u 2019 godini bave lovom na vještice po Crnoj Gori, “ćeranjem” sa DF , slobodnim medijima, NVO, intelktualcima, Crkvom, prekopavanjem grobova, mijenjenjem istorije i sličnim alatkama totaliranih režima. 

Nijesmo svi ćutali. Bilo je nas koji smo upozoravali, govorili i pisali. Građani nas uglavnom nijesu slušali. Niko ne voli glasnike losih vijesti. 

Kad bude svima jasno, biće kasno.

Nikad više 2018.

 

Nebojša Medojević

Predsjednik PzP 

Član Predsjednistva DF