Radulović: U oblasti zaštite životne sredine vlada haos

Prof. dr Branko Radulović

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nije spremna za otvaranje poglavlja 27, smatra poslanik Demokratskog fronta Branko Radulović, navodeći da su razlozi za to nekompetentnost vlasti i pregovarača, kao i haos i degradirajući trendovi koji vladaju u oblasti zaštite životne sredine.

Radulović je kazao da je dovoljno uporediti izjave premijera i glavnog pregovarača, ministara ekonomije i održivog razvoja i turizma, šefice Radne grupe za poglavlje 27, nevladinih organizacija, utiske turista, izvještaj Evropske komisije i mjesečne i godišnje izvještaje Agencije za zaštitu životne sredine.

 

“Pa vidjeti koliko je prisutno haosa, kontradiktornosti, neznanja, obmana i politikantstva u ovoj oblasti”, kazao je Radulović agenciji MINA.

On je istakao da Evropska unija (EU) promoviše snažnu klimatsku akciju, održivi razvoj i zaštitu životne sredine.

“Pravna tekovina EU u ovoj oblasti je sveobuhvatna i eksplicitna, i zahtijeva se puna inplementacija”, dodao je Radulović.

On je podsjetio da je, imajući to u vidu, u januaru 2013. godine podnio Predlog rezolucije o Evropskim integracijama, a u novembru 2014. i Predlog rezolucije o životnoj sredini.

“Obje rezolucije je Skupština Crne Gore jednoglasno usvojila. Nažalost, veoma se malo od predloženih mjera i aktivnosti realizovalo”, kazao je Radulović.

On je naglasio da je 27. poglavlje veoma zahtjevno, bilo da je u pitanju ekspertsko znanje, finansijska sredstva ili učešće cijelog društva u procesu.

Kako je naveo, jedino se u tom poglavlju može pregovarati, sa jedne strane Evropska komisija, a sa druge strane cijelo crnogorsko društvo, i doći do zajedničkog teksta.

“Zapanjujuće je da je kod nas cio proces netransparentan, da ga vodi Radna grupa koja nije u dovoljnoj mjeri kompetentna, da su u grupi većinom apartčici i predstavnici anonimnih NVO”, smatra Radulović.

On je kazao da je javnost iz izjave Glavnog pregoravača saznala da je u februaru Crna Gora predala pregovaračku poziciju. “Javnost ne zna šta ona sadrži i koje su nam početne pozicije”.

Prema riječima Radulovića, jasno je da Crna Gora nije spremna za otvaranje tog poglavlja.

“Trebalo je učiniti sve na drugačiji način, onako kako je usvojeno u pomenutim rezolucijama. Siguran sam da smo u velikim problemima, neophodne su radikalne i hitne aktivnosti u svakoj sferi i na svim nivoima”, naveo je Radulović.

On je kazao da Evropska komisija, što se vidi u poslednjem Izvještaju, ima jasnu sliku o postojećem stanju.

“Institucije EU u ovoj oblasti su izuzetno kompetentne, profesionalne i striktne, tako da će nam, siguran sam, nametnuti obaveze i zadatke koje ćemo morati da ispunimo i u predpristupnom i postpristupnom periodu. U suprotnom, proces će duže trajati i plaćaćemo penale”, upozorio je Radulović.

Na pitanje zbog čega, po njegovom mišljenju, poglavlje 27još nije otvoreno, Radulović je rekao da je to “zbog nekompetentnosti ove vlasti i pregovarača, kao i zbog haosa i degradirajućih trenodova koji vladaju u oblasti žaštite životne sredine, a i zbog civilizacijskog i institucionalnog dostignuća EU”.

“Zvaničnici EU se sprdaju sa nama i našim nemarom i primitivizmom. Uporedite samo Sloveniju, kao stvarno prvu zelenu državu po svim kriterijumima, i Crnu Goru, kao navodno prvu ekološku državu”, kazao je Radulović.

On je dodao da je posjetio sam Evropsku agenciju za životnu sredinu i uvjerio se o kakvim stručnjacima se radi. “Naši glasnogovornici su miljama daleko od njih”.

Upitan koji su glavni izazovi kada je poglavlje 27 u pitanju, on je rekao da ih ima na pretek – od lošeg kvaliteta vazduh i emisije PM čestica i polutanata, zagađenosti površinskih i podzemnih i ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda, kvaliteta morskog ekosistema i katastrofalnog upravljanja otpadom.

“Pa do 80 hiljada septičkih jama, krajputaša, zarobljenih pravosudnih organa i simboličnog izdvajanja finansijskih sredstava za ovu oblast. Pitam se gdje smo dobri u životnoj sredini – tamo gdje nije bilo nama na dohvat”, dodao je Radulović.

Komentarišući dosadašnje rezultate u oblasti zaštite životne sredine, Radulović je ocijenio da su oni „mrtvo slovo na papiru“.

Kako je naveo, nedostataka ima na svim nivoima sistema, bilo da su u pitanju hijarahija po vertikali ili horizontalna povezanost, od premijera, preko predsjednika opština, inspektora, pa do građanina i njegove svijesti o životnoj sredini.

Upitan da li smatra da Crna Gora ima stručan kadar kada je u pitanju zaštita životne sredine, koji bi odgovorio svim izazovima i obavezama koje proizilaze iz pregovaračkog procesa, Radulović je kazao da imamo kadrova koje, nažalost, niko ništa ne pita.

On je podsjetio da postoji nekoliko studijskih programa i niz predmeta koji se predaju na Univerzitetu Crne Gore iz te oblasti, bilo da je u pitanju industrijska ekologija, ekosistem, voda, vazduh ili čovjekovo zdravlje.

„Zbog partitokratije i nacionalne pripadnosti, istinski stručnjaci ne mogu doći do izražaja. Pogledajte ko su ministri, direktori direktorata, ko su čelnici agencija i institucija, ko je sve u Radnom timu, pa je sve jasno – većinom ljudi bez biografija“, zaključio je Radulović.