PzP: Redovna Izborna Skupština PzP-a održaće se do kraja ove godine

Pokreta za Promjene

U Podgorici je danas održana sjednica Predsjedništva PzP-a, na kojoj se govorilo o planu i organizaciji redovne izborne Skupštine Pokreta za promjene. Predsjedništvo PzP-a formiralo je organizacioni odbor za pripremu predstojeće redovne Skupštine. Predsjedništvo PzP je formiralo radnu grupu za izradu programskog dokumenta koji treba da ponudi osnovne ideološke smjernice za djelovanje partije u narednom periodu, imajući u vidu izazove koji stoje ispred PzP i pred Crnom Gorom, a u svijetlu tektonskih poremećaja na globalnom planu izazvanih krahom globalizma i redefinisanjem spoljno političkih prioriteta.

Organizacioni odbor uputiće opštinskim organizacijama dopis, kako bi OO mogli dostaviti svoje predloge i sugestije, a koje se tiču programa, statuta, kao i cjelokupne organizacije. Organizacioni odbor Izborne Skupštine PzP-a krenuće već od ponedeljka sa svojim aktivnostima, koji će obuhvatati medijsko djelovanje ali i tehničke detalje, kroz koje će se jednim dijelom na samom kongresu predstaviti programska retrospektiva naše partije. 

Takođe, Predsjednik Medojević je upoznao je članove Predsjendištva sa intezivnim medjunarodnim aktivnostima koje treba da efektiraju uspostavljanjem saradnje sa srodnim političkim partijama u pogledu otpora opasnim projektima globalnih bankarskih fašista predvodjenim Sorošem i odbrani suvereniteta i vitalnih nacionalnih interesa.
 
Redovna Izborna Skupština PzP-a održaće se do kraja ove godine,  a o tačnom datumu, javnost će na vrijeme biti obaviještena.
 
Pres služba PzP