Ismailisufi: Postoji mogućnost da se finansijski izvještaji šteluju

Čel Ismailisufi

U Budžetu Glavnog grada Podgorica za 2017. godinu, ostavreni su primici i izdaci:

 1. 1.      Početni depozit                                6.439.356,97 €
 2. 2.      Primici                                           53.399.848,95 €
 3. 3.      Izdaci                                            55.557.972,62 €
 4. 4.      Krajnji depozit                                 4.281.233,30 €

Početni depozit, to jest prenijeta sredstva iz prethodne godine u iznosu od 6.439.356,97€ predstavljaju neraspoređena sredstva Budžeta Glavnog grada Podgorice na dan 31.12.2016. godine, i prenose se Završnim računom za 2016. godinu, kao početni depozit Budžeta Glavnog grada za 2017. godinu.

Ukupni primici Budžeta Glavnog grada  za 2017. godinu u iznosu od 59.841.171,77€ raspoređeni su potrošačkim jedinicama u iznosu od 55.557.972,62 €.

Što se tiče izdataka u iznosu od 55.557.972,62 €, posebne stavke godinama se ponavljaju, a to su transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u iznosu od 11.392.063,45€ .

Transferi za jednokratne novčane pomoći realizovani su u iznosu od 269.770,00 €. Nigdje se ne mogu naći podaci kako se ta pomoć dijelila, da li ima građana kojima je ta pomoć bila neophodna, a nisu je mogli dobiti, jer nijesu bili članovi i simpatizeri vladajuće koalicije.

Transferi privrednim društvima realizovani su iznosu od 7.377.024,32 €.

Dokle god je ovolikih transfera privrednim društvima, gdje je osnivač Glavni grad, kvalitet njihovih usluga se neće promijeniti i poboljšati, niti će biti zainteresovani, da sami doprinesu uspješnijem poslovanju.

U ovim privrednim društvima isključivo rade članovi DPS-a i partija koje su na vlasti.

Izvještaj nezavisnog revizora ‘’HLB Mont Audit’’ DOO iz Podgorice o prijedlogu završnog računa Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2017. godinu koji je dao pozitivno mišljenje glasi: ‘’Po našem mišljenju, Prijedlog Završnog računa Budžeta Glavnog grada Podgorica za 2017. godinu po svim bitnim odredicama, objektivno i istinito prikazuje primitke i izdatke i u skladu je sa propisima kojima se regulišu primici i izdaci, kao i drugim propisima koji su relevantni za Budžet Glavnog grada Podgorica’’. 

Zaista je neshvatljivo da revizor daje pozitivno mišljenje na budžet, kada i sam skreće pažnju da ovom revizijom nisu obuhvaćeni finansijski iskazi 13 društava sa ograničenom odgovornošću, čiji je osnovač Glavni grad:

 1. 1.      Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o
 2. 2.      Agencija za stanovanje d.o.o
 3. 3.      Parking servis d.o.o
 4. 4.      Tržnice i pijace d.o.o
 5. 5.      Putevi u reorganizaciji d.o.o
 6. 6.      Deponija d.o.o
 7. 7.      Vodovod i kanalizacije d.o.o
 8. 8.      Zelenilo d.o.o
 9. 9.      Pogrebne usluge d.o.o
 10. 10.  Komunalne usluge d.o.o
 11. 11.  Čistoća d.o.o
 12. 12.  Sportski objekti d.o.o
 13. 13.  Regionalni park Komovi d.o.o

Postoji mogućnost da se finansijski izvještaji ovih društava šteluju i pored internih kontrola koje su relevantne za pripremu i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja.

Isto tako revizor nije u mogućnosti da sagleda eventualne efekte tužbi na Budžet Glavnog grada za naredni period: ‘’Prema Izvještaju Direkcije za imovinu br. 13-460/18-91 od 16.02.2018. godine ukupna vrijednost značajnih sudskih sporova (tužbi), pokrenutih od strane većeg broja fizičkih i pravnih lica, čija vrijednost novčanog potraživanja prelazi 20.000 eura, a koji se vode protiv Glavnog grada, sa stanjem na dan 31.12.2017. godine iznosi 37.974.696,00 €. U okviru navedenog iznosa (37.974.696,00 €) iskazana je vrijednost sporova koji su na prvostepenom postupku odbijeni u iznosu od 15.452.877,00 €, te vrijednost sporova kod kojih je zastupila zastara u iznosu od 1.361.360,00 €.

Bilo bi dobro kada bi odgovorni iz Glavnog grada objelodanili Ugovor o oročenom novčanom depozitu               br. 1901/2084 od 09.07.2015. godine na osnovu kojeg je do dana 31.12.2017. godine oročeno 1.200.000 €.

Ne treba mnogo nagađati kod koje banke, naravno Prva banka AD Podgorica.

Prinudne naplate po sudskim izvršenjima u iznosu od 2.065.686,00 € gdje je veći dio naplate iskazan po osnovu nadoknade štete zaposlenima zbog neusklađenosti koeficijenata su zaista neprihvatljive. Zašto su se vodili sudski sporovi i zašto su izgubljeni, čijom krivicom ili čijim nečinjenjem. Kome je odgovaralo da do toga dodđe? 

Odbronicima Glavnog grada je trebalo dostaviti evidenciju imovine o pokretnim i nepokretnim stvarima, a posebno o građevinskim objektima – administartivne zgrade, stanovi, poslovni prostori, zemljište...

U Izvještaju su dati zbirni finansijski podaci po grupama sredstava, koji su utvrđeni popisom pokretnih i nepokretnih stvari na dan 31.12.2017. godine.

Građane Glavnog grada ne interesuju finansijski podaci i vrijednost stanova i poslovnih prostora, već broj istih gdje bi se jedan dio stanova mogao dodijeliti najsiromašnijim porodicama za rešavanje stambenog pitanja, bez obzira kojoj partiji pripadali.

Kada se saberu kreditne obaveze Glavnog grada u iznosu od 25.008.092,40 €  prinudne naplate po sudskim izvršenjima u iznosu od 2.065.686,00 €, sudski sporovi-tužbe čiji su sporovi veći od 20.000,00 € , a koji se vode protiv Glavnog grada u iznosu preko 20.000.000,00  €, naredni period za građane Podgorice, što se tiče finansijskog stanja  biće veoma turbulentan.

 

Odbornici Demokratskog Fronta neće glasati za Predlog Završnog računa Buzdžeta Glavnog grada Podgorice za 2017. godine.

 

Čel Ismailisufi

Odbornik Pokreta za promjene u Skupštini Glavnog grada