Saopštenje za javnost Predsjednika OO PZP Budva

Budva

Programom rada Skupštine Opštine Budva za ovu godinu (2013) planirano je da do kraja trećeg kvartala bude usvojen  završni račun Budžeta za 2012-tu godinu, kako smo završni račun za 2011-tu usvojili početkom ove godine dužnost mi je da podsjetim nadležne da su uočena kašnjenja suprotna važećim zakonima.

 

Prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave lokalne vlasti su u obavezi da do kraja maja tekuće godine Skupštini opštine predaju predlog završnog računa opštine za prethodnu godinu. Međutim do odbornika  takav predlog, naravno, još nije stizao. Ako je suditi prema usvojenom programu rada za ovu godinu lokalne vlasti možda i neće zakasniti sa predavanjem Skupštini završnog računa Budžeta Opštine za 2012tu godinu, na raspolaganju su im još dvadesetčetiri časa.  Ako se usvojeni rokovi ne ispoštuju ni odbornici ni građani ponovo neće imati uvid u trošenje njihovog novca, a lokalna vlast radi ponovo isto krivično djelo. Kasnim razmatranjem završnog računa obesmišljava se svrha njegovog usvajanja od strane lokalnog parlamenta, to jest kontrole budžeta od strane odbornika. Biće vrlo interesantno pogledati stavke završnog računa budžeta za prošlu izbornu godinu. Podsjetiću samo na čuvenu donaciju 800  jagnjadi svim zaposlenima u lokalnoj upravi, javnim ustanovama, lokalnim javnim emiterima, i Budvanskoj rivijeri. Bilo je to u jeku slkapanja koalicije sa bošnjacima na državnom nivou a pojedine opštine su otkupile državnim novcem jagnjad  sa pašnjaka iz okoline Bijelog Polja uz pomoć mesne industrije Franca.

To je bio period kada Opština nije imala  para da isplati avgustovsku platu zaposlenima u javnim ustanovama odnosno  septembarsku u lokalnoj upravi, ali je istovremeno imala oko 100.000 eura za kamione jagnjetine koje je  besplatno podijelila.

Iskreno se nadam da se neće u završnom računu Budžeta za 2012tu godinu ispostaviti da su jaganjci  bili  dio akcije naplate komunalija  prinudnim putem, ili ne daj bože da su plaćeni nekim od opštinskih stanova koji su upravo zaplijenjeni.

Opština Budva, na ime neisplaćenih poreza i doprinosa do početka 2013., državi duguje preko osam miliona eura, pa su  se u DPSu i SDPu dogovorili  da ustpanjem zaplijenjene imovine Vladi   pokušaju  da  taj dug kompezuju .

Pitanje je zašto "Fab lajv" nije bio u stanju da u kešu izmiri dug od 6,5 miliona eura na ime komunalija, zašto nije prodao na tržištu  17 apartmana, sedam poslovnih prostora i 26 garaža. Za pretpostaviti je da je razlog u tome što za ukupnu površinu  zaplijenjenih nekretnina od  2.100 kvadratnih metara ni u snu ne bi zaradio 6,5 miliona eura, uostalom kao što ni poljoprivrednik iz Bijelog polja, ko god on , ne može ni da sanja da dobije 100 000 eura za dva dana na slobodnom crnogorskom  tržištu.

Očigledno je da sva dokumenta koja se usvajaju neblagovremeno, odnosno mimo zakonom ostavljenih rokova su rezultat dogovorne ekonomije upravo one protiv koje su crnogorski zagovornici neoliberalizma svojevremeno podigli tzv. džemperašku revoluciju.

 

Predsjednik Opštinskog odbora PZP

odbornik DF   d.i.a.  Stevan Džaković