PzP: Primjedbe koje su navedene u izvještaju DRI o reviziji ne mogu biti upućene PzP-u

Pokret za Promjene

Povodom današnjih objava u medijima, a vezano za izvještaj DRI-ja, želimo saopštiti da je Pokret za promjene, u svim prethodnim godinama, pa i u prošloj godini, poslovao u skladu sa svim Zakonima koje regulišu oblast finansiranja političkih subjekata. Primjedbe koje su navedene u izvještaju DRI o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijkog izvještaja PzP-a za 2017. godinu, ne mogu biti upućene PzP-u, već na adrese insitucija koje su kršile Zakon.

Naime, PzP se još u 2016. god obratio ASK-u, Agenciji koja je zadužena za kontrolu političkih subjekata sa ciljem da nam daju mišljenje o prenosu dozvoljenog iznosa sredstava na izborni račun DF-a. Kao što se može vidjeti iz odgovora u prilogu, od direktora ASK-a  Sretana Radonjića, ASK nedvosmisleno daje saglasnost na traženo mišljenje, što kasnije u postupku revizije, kao rezultat imamo jednu od glavnih primjedbi na finansijski izvještaj PzP-a.

U prilog ovome navodimo i činjenicu da je još jedna državna insitucija, Ministarstvo finansija, nakon odluke Suda, uplatila nezakonito blokirana sredstva, godinu dana nakon Parlamentarnih izbora, na isti račun, dok je PzP sankcionisan zbog toga.

Očigledno je neusaglašenost partijskih funkcionera koji sjede u institucijama koje bi trebale da budu rasterećene od političkih kadrova i političkog uticaja, rezultirala različitim tumačenjem Zakona o finansiranju političkih partija. A ovo iz razloga što sebi nisu mogli oprostiti pozitivno mišljenje o poslovanju koje je naša partija dobijala u svim prethodni, pa i u godini najvećeg političkog progona, kada su protiv nas podizane mnogobrojne otpužnice u cilju pokušaja zastrašivanja i gušenja naše ideje i misije.

Pored gore  navedenog, primjedba koja takođe nije upućena na pravu adresu, činjenica da je jedno fizičko lice u trenutku uplate Zakonom dozvoljenog iznosa priloga, ne vrši prekršaj, ne može biti odgovorno za neažurnost lokalne samouprave Prijstonice Cetinje, koja 10 mjeseci nakon toga, uplaćuje zaostala dugovanja na račun PzP-a i time krši Zakon o finansiranju političkih partija.

DRI je kao i na prethodnu primjedbu ignorisao odgovor PzP-a na ove očigledne propuste drugih institucija, pa se mi ovim putem pitamo kome treba da se obratimo, da li možda predsjedništvu DPS-a, te da ih zamolimo da ozbiljnije koordinišu akcije svojih partijskih vojnika u državnim insitucijama ili u buduće sami predviđamo greške institucija koje kontrolišu političke partije i ponašamo se u skladu sa tim.

Primjer zakonitog poslovanja i poštovanja Zakona o radu, je činjenica da PzP redovno obračunava i plaća sve poreze i doprinose. Povremeni poslovi u izbornim godinama, ne mogu biti razlog za stalno angažovanje, kako zbog neuskladjenosti sa aktima PzP, tako i zbog činjenice da su u prethodnih 5 godina iste te poslove DRI  nije “vidjela“ kao sporne,  a baš u ovoj godini kada se pojačava progon protiv funkcionera DF-a PzP-a “naprasno postaju” nedozvoljeni.

I u konačnom, ako se planirani prihodi  i rashodi PzP-a, koji se razlikuju od ostvarenih za 9%, smatraju kao grijeh, u državi koja u tekućoj godini ima 2 rebalansa Budžeta, onda PzP i treba da bude “kriv” , između ostalog i za izgubljenu dobit od 30 miliona zbog svjesnog i namjernog uvođenja akciza i povećanja crnog tržišta cigareta.

 

 

Press služba PzP

Podgorica,

26.07.2018