Medojević: Katnić zbog kuma napao Parlament, Ustav i demokratiju

Nebojša Medojević

Predsjednik PzP-a Nebojša Medojević je danas, po jubilarni 20 put saslušan u Osnovnom tužilaštvu, ovaj put po krivičnoj prijavi Milivoja Katnića, zbog navodnog "lažnog prijavljivanja". Predsjednik Medojević se i ovaj put odazvao pozivu tužilaštva, kako bi se upoznao na koje okolnosti se odnosi prijava.

Tužiteljka Šišević je upoznala Medojevića, da se prijava odnosi na njegov govor  u Parlamentu i to na temu stanja u zdravstvenom sistemu, gdje je poslanik Medojević upozorio javnost na velike zloupotrebe u ovom sektoru koje se odražavaju na cijene ljekova u Crnoj gori koje su od 2 do 10 puta skuplji nego ljekovi istih proizviođača  u Srbiji. Poslanik Medojević je tada ukazao na monopolsku poziciju firme "Glosarij" i ukazao na sumnju da ova firma ima neposrednu podršku u sticanju monopolskog položaja od Milivoja Katnića, koji je kum valsnika te firme i u kojoj radi član porodice Milivoja Katnića. Medojević je tada ukazao i na činjenicu da je imovina Milivoja Katnića višestruko veća od njegovih legalnih prihoda što ukazuje na postojanja ozbiljnog rizika od korupcije na najvišem nivou vlasti.

Umejsto da SDT pokrene sveobuhvatnu istragu o načinu formiranja monopolskih cijena koje plaćaju crnogorski gradjani, a posebno penzioneri i vezama firme Glosarij sa Acom Djukanovićem, direktorom Fonda zdravstva, Ministrom zdravlja , direktorom Agencije za ljekove, Milivoje Katnić, teško zloupotrebljava svoju državnu funkciju i nastavlja protivustavni i nezakoniti progon mene i kolega iz DF-a. Lične frustracije, kompleksi, želja za ličnom odmazdom zbog politčkih aktivnosti DF-a kojima se godinama objelodanjuju veze mafije i vrha režima, postale su preveliki teret za Milivoja Katnića, koji očigledno više nije u stanju da tu odgovornu funkciju obavlja objektivno, profesionalno, po Ustavu i zakonu.

Ostaće nezabilježen slučaj u savremenoj Evropi da Specijalni državni tužilac podnosi krivičnu prijavu protiv poslanika zbog njegovog govora u Parlementu.

Evrope je odavno zaštitila poslanike od moguće odmazde, zastrašivanja i političkih pritisaka do strane državnih organa zbog političkih izjava. Poslanički imunitet, upravo služi da se Parlament i demokratija zaštite od jednoumaca, nasilnika, i drugih neprijatelja demokratije i ljudskih prava i sloboda.

Osim toga, Nebojša Medojević, nesporno posjeduje apsolutni poslanički imunitet u skladu sa Ustavom , član 86, stav 1 i 2.

„Poslanik uživa imunitet.

Poslanik ne može biti pozvan na krivičnu ili drugu odgovornost ili pritvoren za izraženo mišljenje ili glasanje u vršenju svoje poslaničke funkcije“

Poslanički imunitet , upravo postoji, da bi poslanici mogli slobodno da iznose svoja saznanja, stavove, mišljenja u Parlamentu i medijima kojima ukazuju na propuste, moguću korupciju, netrasnparetnost, druge dvije grane vlasti. Imunitet , dakle, štiti poslanika od odmazde, prijetnji, ometanja druge dvije grane vlasti u vršenju poslaničke funkcije. Ovo posebno, što je poslanik Medojević u dva mandata bio i član Odbora za odbranu i bezbjednost, koji je još jedna Ustavom definisana institucija za parlementarni nadzor i kontrolu službi bezbjednosti i odbrane. Odluke SDT Milivoja Katnića, ali i sudija Višeg suda, su upravo školski primjer zloupotrebe tužilaštva i Višeg suda u cilju vršenja nezakonitog pritiska, zastrašivanja, odmazde prema poslaniku koji ukazuje, upravo na osnovanu sumnju da djelovi izvršne i sudske vlasti pristrasno, arbitrarno i selektivno postupaju ili ne postupaju u otkrivanju teških zločina iz organizovanog kriminala i ratnih zločina iz 90tih, što je primjećeno i od strane EK u godišnjem izvještaju za 2017. godinu, kao jedna od ozbiljnih zamjerki na rad tužilaštva.

Postupanja SDT i sudija Višeg suda je stoga protivustavno, nezakonito i suprotno Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama ("Službeni list SCG" - Medjunarodni ugovori, br. 9/2003) i njenog član 6, stav 1, kao i u praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Cijenimo i važnim istaći i mišljenje Venecijanske Komisije u smislu prava na nepovredivost  imuniteta poslanika .

"Prilikom razmatranja pitanja ukidanja parlamentarne nepovredivosti treba uzeti u obzir dvije grupe kriterijuma navedenih u nastavku.

Kriterijumi za zadržavanje nepovredivosti:

·         u slučaju kada su navodi jasno i očigledno neosnovani;

·         u slučaju kada je navodno djelo nepredviđena posljedica političkog djelovanja;

·        u slučaju kada navodi jasno ukazuju na partijske i političke motive (fumus persecutionis) koji imaju za cilj da uznemire ili zastraše poslanika ili ometaju njegovo vršenje mandata;

·      u slučaju kada sudski postupci mogu ozbiljno ugroziti demokratsku funkciju parlamenta ili osnovna prava poslanika ili grupe poslanika.

Fumus persecutionis označava opravdanu sumnju da je pravna radnja protiv poslanika politički motivisana."

Tretman poslaničkog imuniteta po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama ("Službeni list SCG" - Medjunarodni ugovori, br. 9/2003) i njenog član 6, stav 1, kao i u praksi Evropskog suda za ljudska prava, pred kojim se štite garancije, koje daje Evropska konvencija.

Primenjujući Ashingdane test, legitimni cilj postojanja parlamentarnog imuniteta jeste zaštita slobode govora u parlamentu i odvajanje zakonodavne od ostalih dveju grana vlasti. (A. v. United Kingdom, 35373/97, st. 77, 17.12.2002. godine.)

Princip parlamentarnog imuniteta jeste način da se zaštiti sama suština parlamentarne demokratije, kroz slobodno izražavanje narodne volje i slobodu govora u parlamentu. Imunitet vezan za debate u parlamentu je takođe bio predmet razmatranja od strane Suda u slučaju kada podnositeljka predstavke nije mogla da povede postupak protiv poslanika, budući da njih štiti apsolutni parlamentarni imunitet. Evropski sud je podržao postojanje poslaničkog imuniteta u ovom slučaju, jer imunitet mora da pokriva sve što poslanik iznese u toku parlamentarne debate, koja mora biti slobodna, kako bi se zaštitio sam princip predstavničke demokratije.

Press služba PzP