PZP pokrenuo inicijativu za ekonomski razvoj sjevera Crne Gore

Nebojsa Medojevic na osnivanju inicijative

Teške posljedice ekonomske politike nijesu rezultat globalne ekonomske krize, već pogrešne ekonomske politike koja je vođena svih ovih godina, a na koje Pokret za promjene PZP uporno ukazuje, naročito su vidljive na sjeveru Crne Gore, rekao je predsjednik PZP-a Nebojša Medojević u svom uvodnom izlaganju na prezentaciji Inicijative za razvoj sjevera održanoj u danas u etno selu Vučiji krš na Đurđevića Tari. 

 

Inicijativa je nastala kao rezultat rada opštinskih odbora PZP iz Pljevalja, Bijelog Polja, Berana, Mojkovca i Kolašina. 

Kako ističu u PZP-u, da bi se spriječilo  dalje propadanje regije koja obuhvata 52,8 odsto teritorije Crne Gore, ova partija  predlaže šest mjera kojima bi se navedeni proces zaustavio.

"Da se odmah i bez oklijevanja umjesto pogubnog neoliberalnog modela ekonomskog razvoja, pređe na model države blagostanja, zasnovan na proizvodnji, investicijama i izvozu. Da se Zakonom o budžetu uvede poseban Fond za razvoj sjevera u visini najmanje pet odsto državnog budžeta. Sredstva iz ovog Fonda će se koristiti isključivo za finansiranje razvojnih projekata koji će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta u proizvodnji i uslugama baziranim na resursima sjevera, namijenjenim za supstituciju uvoza i izvoz“, prve su dvije mjere PZP-a. 

Treća mjera podrazumijeva da najveći dio novca koji se na ime poreza prikupi u gradovima na sjeveru, bude iskorišćen za razvoj i dobrobit građana sjevera. 

"Tražimo da Skupština Crne Gore odmah promjeni Zakon o finansiranju lokalnih samouprava i prateće propise. Novac koji se na ime poreza i doprinosa i drugih budžetskih prihoda prikupi na sjeveru Crne Gore je nedopustivo manji od novca koji Vlada ulaže u sjever. Zato tražimo da se 100 odsto poreza na plate i profit koji se prikupi u gradovima na sjeveru pripadne lokalnim samoupravama na sjeveru, za finasiranje razvojnih projekata. Ovi zakoni bi važili sve dok se ne uravnoteži razvoj sjevera sa ostatkom Republike. Sjever ne traži milostinju. Tražimo samo da država svojim aktivnim mjerama ispravi pogrešnu ekonomsku politiku i nepravedan i maćehinski odnos prema sjeveru“, ističu u PZP-u.

Ova partija traži da se hitno osnuje Banka za razvoj i Agrobanka za podršku razvoju poljoprivrede.

"Tražimo da se hitno vrati opštinama ona državna imovina koja im je nerazumnim odlukama Vlade oduzeta i kojom se sada upravlja iz Podgorice. Opštine moraju imati svoju imovinu s kojom će raspolagati na osnovu odluka Skupština opština na sjeveru i u skladu sa zakonom. Tražimo da se odmah na Sjeveru osnuje Regionalna Agencija za IPA projekte koja će pomagati opštinama na sjeveru da pripreme predloeg projeketa za finansiranje iz IPA fondova EU“, ističu u PZP-u.

Ova partija poziva  sve građane koji vide svoju budućnost  da potpišu ovu inicijativu. 

"Kampanja će trajati najmanje šest mjeseci i nije stranačka, iako je pokrenula jedna politička partija. U njoj ima prostora za sve ljude koji žele dobro svom gradu. Vrijeme je da se sjever ujedini oko ekonomskog razvoja, otvaranja novih radnih mejsta, zaustavljanja iseljavanja, iskorjenjivanja siromaštva, gladi, kriminala i otvaranja realnih i mogućih perspektiva za dinamičan privredni razvoj“, zaključio je Medojević.