Romskoj djeci iz Kotora onemogućeno pohađanje osnovne škole

Kotor

Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević susreo se sa predstavnikom RAE populacije iz Kotora Fatonom Ahmetijem koji ga je upoznao sa katastrofalnom situacijom u kojoj se nalaze djeca koja bi trebala da pohađaju Osnovnu školu na  području kotorske opštine.

Naime, 32 đaka romske populacije već mjesec dana ne ide u školu zato što im Crveni Krst nije nabavio  odjeću i obuću, a  Opština Kotor nije obezbijedila prevoz od udaljenih lokacija do područnih škola što je bila u obavezi da uradi.

 

Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je rekao da je ovakvo stanje neodrživo, i apelovao je  na nadležne da da hitno reaguju kako bi Romska djeca nastavila  osnovno obrazovanje, koje je Ustavom propisano kao obavezno i spada u red osnovnih dječijih prava. Djeca bez osnovnog obrazovanja apsolutno nemaju nikakvu perspektivu čak ni za dobijanje poslova najnižeg ranga, tako da ako se nešto ne riješi, njihova jedina alternativa ostaje prosjačenje kako bi se obezbijedili uslovi za golu egzistenciju.