DF BR: Obezbijedićemo uslove mladima za rekreativno bavljenje sportom

Aleksandar Saša Lekić

Koalicija ,,DF-SNP, Za grad koji volimo'' u svojim programskim načelima i planovima budućeg razvoja grada Bara kao neizostavni dio vidi unaprijeđenje položaja mladih. Ostvarivanje potreba, želja i težnji mladih ljudi za boljim uslovima života u rodnom gradu, gradu koji vole i u kojem žele da ostanu, vidimo kao najvažniju obavezu koju ćemo preuzeti kao činioci nove vlasti nakon majskih izbora.

Naša programska opredjeljenja, ideje za unapređenje položaja mladih nisu zaokružena cijelina, već u kontinuiranom razgovoru sa mladima, uvažavajući njihova shvatanja i sugestije nastojimo da pronađemo najbolja riješenja. Radićemo na realizaciji onih riješenja, koja su realno moguća, a koja će doprinjeti mladima da u svakom smislu budu zadovoljni životom u svom gradu.

U životu mladih posvećenost sportu i fizičkim aktivnostima zauzima posebno mjesto. Sport utiče na pravilan razvoj, zdrav život, razvoj sposobnosti, međusobnu komunikaciju i druženje mladih. Smatramo da naša omladina treba da ima uslove za rekreativno bavljenje sportom, a da to može i treba da omogući Opština Bar. Kao nosioci nove vlasti u Baru Programom uređenja prostora omogućićemo izgradnju dječijih igrališta za fudbal i košarku u pojedinim mjesnim zajednicama. Ova igrališta će biti ograđena, a omladina će moći da ih koristi bez naknade kad god žele. Zašto da omladina plaća termine za korišćenje sportskih terena školama i drugim vlasnicima istih, kada ove terene može da izgradi opština, za šta postoje i novčana sredstva, a i prostorne mogućnosti? Kao doprinos rekreativnom bavljenju sporta u našem gradu, pored izgradnje sportskih igrališta smatramo kao neophodno i uređenje trim staze, kao i izgradnju biciklističke staze i bazena na otvoreno.

Za Bar, grad koji volimo, ostvarićemo želje mladih ljudi, pružiti im veće mogućnosti za rekreativno bavljenje sportom, koje je od značaja za opšti psihofizički ali i društveni razvoj svakog pojedinca.

 

Aleksandar Lekić

odbornički kandidat izborne liste, DF-SNP, "Za grad koji volimo"