Medojević: Žugić da dostavi uvid u kreditna zaduženja Ane Đukanović kod Zapad banke

Nebojša Medojević

Kakve mjere je Centralna banka odredila prema menadžmentu banke koji je odobrio kredit od 13,2 miliona evra, a da je kao obezbjeđenje povraćaja kredita prihvaćena nekretnina od 214 kvadrata u Podgorici, čija vrijednost ne pokriva ni 3% ukupnog kreditnog plasmana? pitao je predsjednika PzP Nebojše Medojevića Radoja Žugića, povodom slučaja Ane Đukanović i Zapad banke.

 

Centralna banka Crne Gore

Na ruke: dr Radoju Žugiću,

Guverneru

 

PREDMET: Dostavljanje informacija poslaniku Skupštine Crne Gore

 

Poštovani gdine Žugiću,

U skladu sa članom 50 Poslovnika Skupštine Crne Gore molim vas da mi dostavite sledeće informacije:

  1. Da li je Centralna banka vršila kontrolu poslovanja , sa posebnim osvrtom na adekvatnost kapitala i nivo i strukturu rizične aktive banke tj nivo loših kredita (NPL).
  2. Ako je Centralna banka vršila kontrolu Zapad banke, da li je kontrolor uočio postojanje rizičnog plasmana , dužniku  Ani Đukanović, u formi tri kredita  880.000 plus 5.316.675,51 euro + 7.000.000 , ukupnog iznosa 13.256.675, 51 EUR, što čini 66,26% ukupne aktive banke?
  3. Da li je kontrolor Centralne Banke uočio izraženu iloženost banke riziku i sa aspekta kreditnog rizika i sa aspekta koncentracije plasmana jednom dužniku?
  4. Kakve mjere je Centrlna banka odredila prema menadžmentu banke koji je odobrio kredit od 13,2 miliona EUR , a da je kao obezbjedjenje povraćaja kredita prihvaćena nekretnina od 214 kvadrata u Podgorici, čija vrijednost ne pokriva ni 3% ukupnog kredtinog plasmana?
  5. Kolika je bila ugovorena kamata u ovim kreditima , koji je rok otplate i koliko iznosi mjesečni anuitet?
  6. Koliko je dužnik Ana Djukanović, već otplatila od ovih kredita i da li ima docnji u plaćanju.
  7. Da li je kontrolor Cetralne banke u ovoj transakciji uočio indicije da bi moglo da se radi o teškim krivčnim djelima i o tome po službenoj dužnosti obavjestio Upravu za sprečavanje pranja novca i Specijlano državno tužilaštvo?
  8. Koliko su komercijlane banke u Crnoj Gori otpisale nenaplativih kredita od 2013 do 2018 , po godinama i po komercijlanim bankama posebno?

Ove infromacije su mi potrebne, što prije, radi obavljanja moje poslaničke funkcije .

 

S poštovanjem

Nebojša Medojević

Poslanik