PzP: Porodica Đukanović nedodirljiva za Milivoja Katnića

Pokret za Promjene

Ukoliko je informacija da je Ana Djukanović dobila kredit od Zapad banke od 13.1 miliona Eur, i da je kao obezbjeđenje za ovoliki kredit dala samo stan u Podgorici od 241 kvadrata, PzP upozorava javnost da se radi o klasičnoj transkciji koja ukazuje na ozbiljan rizik od pranja novca. 

Centralna Banka je dužna da u toku kontrole Zapad Banke ovakav kredit uoči kao rizičan sa više aspekata. Kako sa aspekta ocjene kreditnog rizika jer je kredit od 13.1 miliona EUR pokriven obezbjeđenjen sa maksimalno 500.000 eur, što znači da je banka izložena riziku za nepokriveni dio kredita ili za najmanje 12,5 miliona Eur i da bi za taj iznos banka morala da uveća svoj kapital zbog opasnosti od gubitka. Centralna banka je morala izdati određenu mjeru Zapad banci da obezbjedi pokrivanje ukupnog iznosa kredita sa adekvatnom garancijom ili da adekvatno klasifikuju ovaj kredit kao rizičan dio aktive banke.
S druge strane, postoji osnovana sumnja da se radi o tzv “fiktivnim kreditima” koji su jedan od uobičajenih šema za pranje novca stečenog kriminalom. Pozivamo Centralnu banku da se izjasni o ovom “kreditu” i da informiše javnost da li je obavjestila Upravu za sprečavanja pranja novca o ovoj transakciji.
 
Uprava za sprečavanja pranja novca bi po službenoj dužnosti odmah morala od Zapad banke zatražiti dokumentaciju o ovom kreditu i otvoriti istragu, jer je po Zakonu o sprečavanju pranja novca fiktivni krediti prepoznaju kao mehanizam za pranje novca.
 
Istovremeno, SDT Milivoje Katnić ima idealni priliku da konačno otkrije jedan slučaj pranja novca i da vrlo brzo okonča istragu protiv ovlašćenih lica u Zapad banci i Ane Đukanović zbog pranja novca sklapanjem fiktivnih ugovora o kreditu.
 
Umjesto što progoni DF i podiže lažne politički montirane optužbe za privatne pozajmice kristalno čistog i legalnog novca u našem slučaju, Katnić ima javno otkriven slučaj pranja novca u koji je uključen i srodnik najmoćnijeg političara u državi, pa postoje svi elementi i organizovanog kriminala i pranja novca.
 
Ne treba biti nikakav ekspert pa uočiti elemente bića krivičnog djela pranja novca, jer je banka morala za ovaj kredit da uzme koleteral sa najmanje 2 puta većim iznosom, kao sto je to uobičajna praksa i da je prihvatanjem kolaterala koja pokriva samo 3% kredita banka omogućila Ani Đukanović da jednostavno ne vrati kredit i da “zaradi” 12,6 milona Eur na štetu kapitala vlasnika Zapad Banke.
 
Zakon o sprečavanju pranja novca jasno prepoznaje ovu praksu kao pranje novca i sad ostaje da se vidi sa li zakoni ove zemlje važe za sve građane Crne Gore ili je porodica Đukanović nedodirljiva za Milivoja Katnića, koji je postavljen da progoni DF, a da štiti kriminalne poslove režima.