Lalatović: Pogubna politika aktuelne vlasti kada je u pitanju središnji i sjeverni dio Crne Gore

Arsenije Lalatović

Pokret za promjene i Demokratski front u kontinuitetu ukazuju na pogubnu politiku aktuelne vlasti kada je u pitanju središnji i sjeverni dio Crne Gore! Potvrdu pogubne politike u kontinuitetu daje i Monstat kada je u pitanju put ekonomskih u prvom redu migracija a zatim i svih drugih...

Nažalost „lideri“ u napuštanju rodnog ognjišta su i u prošloj godini nikšićani, zatim bjelopoljci, pljevljaci, rožajci! Dokle?

U mirnodopskim okolnostima ekonomske slobode su  izvor svih sloboda! Nažalost, danas na sjeveru imamo uslovno bogate siromahe! Kod svih prirodnih bogatstava, ruda, šuma, prirode danas mladi ljudi odlaze iz svojih sredina u druge iz razloga što nijesu u stanju da obazbijede elementarnu egzistenciju za sebe a kamoli potencijalno za svoje porodice.

Sredine u kojima su lokalne uprave najveće fabrike a socijalna davanja i starosne penzije osnov razvoja osuđene su na tavorenje i nažalost nestajanje...

Kao rezultat nakaradne politike imamo i problem bijele kuge, koja je u dobroj mjeri proizvod loše populacione politike a koja je opet usko vezana sa ekonomskim slobodama i nemogućnošću da mladi ljudi formiraju porodice... Za rezultat imamo da stanovništvo stari a time se i smanjuje produktivnost istog, kao i da je stopa mortaliteta veoma izražena, tj. broj umrlih u odnosu na broj rođenih je mnogo veći. Uostalom i najave demografa potkrepljuju ove činjenice najavom da do 2050.godine da će broj stanovnika biti manji za više od 50 000!

Pokret za promjene i Demokratski front smatraju da osnovni razlog ovako teške situacije ogleda se u aktuelnoj politici vlasti koja jednostavno nema plan i viziju kako zaustaviti ove negativne pogubne tendencije. Nažalost i danas smo svjedoci da nema realnih radnih mjesta, da nema ambijenta kao i investitora koji bi uložili svoj kapital u valorizaciju potencijala sjevera, koji bi imali za cilj održiv razvoj, zadovoljnog pojedinca a time i širu društvenu zajednicu.

Osnov promjena je diskontinuitet sa aktuelnom politikom kao i sa aktuelnom vlašću, koja je svojim kontinuitetom dala najznačajniji doprinos u svim ovim procesima. Ne smijemo zaboraviti da je pojedinac osnovni činilac svakoga društva pa time i našeg! Crnoj Gori, a pogotovo sjeveru države treba ozbiljan pristup kao i politike, koje će imati za rezultat zaustavljanje ovih pogubnih procesa... Nova radna mjesta, nove hale, nove investicije, intetnzivan razvoj poljoprivrede, valorizacija prirodnih potencijala, kao i ljudskih resursa jedino daje šansu za opstanak, kao i bolji život svh građana kako na sjeveru tako i u drugim sredinama!

Pokret za promjene i Demokratski front  vjeruju da do promjena mora i hoće doći i da će doći vrijeme u kojem će građani sa novom vlašću graditi društvo u kojem se neće ići iz svojih sredina sa kartom u jednom smjeru! U tom pravcu Pokret za promjene i Demokratski front daće svoj maksimalan doprinos! Naravno uvijek u interesu naroda!

 

Arsenije Lalatović

Funkcioner Pokreta za promjene i Demokratskog fronta