Lekić: Nerealan budžet i neostvarena predizborna obećanja

Aleksandar Lekić

Uprkos ocjeni iz vladajućeg DPS-a prema kojoj se usvojeni budžet Opštine Bar za 2018 godinu može nazvati razvojnim ozbiljnijom analizom budžetskih stavki a naročito u djelu kapitalnog budžeta jasno je da se on može ocjeniti jedino kao nerealan, neostvariv i planiran prema potrebama predizbornih obećanja u narednoj izbornoj godini.

Usvojeni budžet je planiran na 20,11 miliona eura od čega kapitalni dio iznosi 8,11 miliona. Nerealno planiranje kapitalnog budžeta vidimo u djelu koji se odnosi na sredstva od 2,6 miliona eura koje će Opština ostvariti po osnovu legalizacije bespravno sagrađenih objekata. U ovom djelu ne postoji objašnjenje vezano za način na koji će ova stavka biti realizovana. Do sada je podneseno svega 60 zahtjeva za legalizaciju a ne postoji ni jasan uvid u tačan broj nelegalno sagrađenih objekata na teritoriji Opštine Bar pa se postavlja pitanje na osnovu čega je donesena ovako nerealna procjena.

Sa druge strane u kapitalnom budžetu nema iznosa od oko devet miliona eura od komunalija za plažu Maljevik koje je investitor dužan da plati Opštini Bar prema pravosnažnoj sudskoj presudi. U pitanju su značajna sredstva na koje Opština mora da računa, za koje je i ministar Radulovic saopštio da će biti uplaćene na račun Opštine a koja nemamo u ovako strateški važnom dokumentu.

O tome koliko je realan i ostvariv usvojeni budžet Opštine za 2018 godinu ali i o posvećenosti lokalne vlasti da ono sto je planirano zaista i bude ostvareno možemo da cjenimo i po planiranim izdacima kapitalnog budžeta ali i završnih računa budžeta Opštine Bar iz ranijih godina. Sa tim u vezi izdaci za razvoj lokalne infrastrukture koji čine najvažniju stavku kapitalnog budžeta u 2016 godini su planirani u iznosu od 1065 000 od čega je ostvareno  samo 11,5%. Iako su planirani izdaci za lokalnu infrastrukturu tada činili 63% kapitalnog budžeta ostvareni izdaci su iznosili samo 7% kapitalnog budžeta. U pitanju su velika odstupanja i ove brojke nam upravo odslikavaju rad lokalne samouprave i nedovoljnu posvećenost razvoju lokalne infrastrukture značajne za razvoj grada i unapređenje kvaliteta života. Značajniji napredak u ovom djelu nije ostvaren ni u 2017 godini ali se zato za 2018 koja je izborna godina planiraju još veći izdaci za razvoj lokalne infrastrukture na iznos od 4,5 miliona sto je za 44% više u odnosu na 2017 godinu tj za čak 78% više u odnosu na 2016%. Očigledno je da ovako pretenciozni planovi u izbornoj godini koja je pred nama više govore o tome da se budžet podešava prema potrebama političke promocije i predizbornih obećanja vladajuće koalicije. To su uglavnom ona obećanja koja se ne realizuju, odlažu i provlače iz godine u godinu kroz razne planove i programe, te se značajno kasni u njihovoj realizaciji dok građani slušaju reprize istih izbornih obećanja. Da je tako govore i zapisnici sa javnih rasprava po mjesnim zajednicama koje su prethodile izradi nacrta odluke o budžetu a na kojima su građani dali svoje sugestije, primjedbe i interesovanja za unapređenje kvaliteta života u nasoj Opštini. Nisu u pitanju neka nova, već mahom ona ista pitanja od više godina unazad a za koje svake 4 godine dobijaju samo nova predizborna obećana kao što su: poboljšanje vodosnadbijevanja, rekonstrukcija doma kulture, izgradnja dječijeg vrtića na topolici, izgradnja azila za napuštene životinje, rekonstrucija puta od naselja Sv Ivan do Kameničkog mosta (MZ Mrkojevići), izgradnja pješačke staze u Virpazaru, izgradnja parking prostora (MZ Crmnica), asvaltiranje seoskih puteva (MZ Ostros i Šestani), valorizacija tvrđave Haj Nehaj, rekonstrukcija puta preko Sutormana i mnoga druga.

Međutim, reprizama neostvarenih izbornih obećanja i ovakvom odnosu aktuelne lokane vlasti prema građanima će uskoro doći kraj kada i Bar bude slijedio primjere nekih drugih primorskih Opština – Budve, Kotora i Herceg Novog. Tome neće stati na put izborne prevare i pritisci na koje će Demokratski front pravovremeno reagovati. Tome neće stati na put ni neke male partije ili nevladine organizacije u najavi projektovane za jednokratnu upotrebu koje su i ranije predstavljale pojas za spasavanje vladajuće koalicije. A barani će ovog puta birati vlast koja će biti predano posvećena riješavanju njihovih problema a ne davanju obećanja, opštim društvenim interesima a ne interesima pojedinaca te nastojati da obezbijedi kontinuitet razvoja Opštine Bar.

 

Aleksandar Lekić

Član GO PzP Bar

Odbornik DF-a u SO Bar