Lalatović: Trećinu „budžeta“ čine sredstva iz Egalizacionog odnosno sirotinjskog fonda

Arsenije Lalatović

Pokret za promjene i Demokratski front konstatuju da je usvojeni budžet za 2018.godinu jedan od najgorih i najslabije koncipiranih  budžeta projektovan od strane aktuelnog režima i njegovog satelita. On nije mjera domaćinskog odnosa i realnog pristupa već ogledalo nemoći aktuelnog režima. Ovaj budžet sem što je prosjački, donatorski, potrošački u biti nema nijednu komponentu koja bi mu dala prelaznu ocjenu.

Ako se uzme struktura budžeta i više nego jasno je da je i ovako nakaradno najniži osudjen  unaprijed na rebalans i slične korekcije. On predstavlja privid i bacanje prašine u oči kako nikšićkoj tako crnogorskoj javnosti. Valja podsjetiti da trećinu „budžeta“ čine sredstva iz Egalizacionog odnosno sirotinjskog fonda. Činjenica da su ista veća od prihoda lokalnih poreza jasan je pokazatelj ekonomsko finasijskog posrtanja. Donacije kao primarni izvor prihoda pokazuju da lokalna uprava u suštini pokazuje sopstvenu nemoć i sve veću zavisnost od Vlade, što automatski negativno djeluje i na budžet i grad u cjelini. Ne smije se zaboraviti činjenica da je  aktuelni režim  prije par godina planirao  budžet od oko četrdeset miliona eura i da je ta priča raspršila se kao balon od sapunice. „Domaćinski“, zar ne?

Obzirom da se od Elektroprivrede ne potražuju sredstva koja zakonski pripadaju lokalnoj upravi, postavlja se pitanje ko će da odgovara za štetu u budžetu koja se mjeri višemilionskim iznosima na godišnjem nivou?

Isto tako od obećanja da će Vlada preuzeti obaveze prema Viru, priča se svela na onu narodnu obećanje... a zna se kome radovanje...

Nažalost, Nikšić je danas bogati siromah, pored svih prirodnih potencijala.  Grad iz kojeg mladi odlaze, grad bez perspektive... Postavlja se pitanje koji je ozbiljan ili iole ozbiljan investitor došao u naš grad i otvorio neko radno mjesto u realnom sektoru ili proizvodnji? Odgovor je takvih nema kao ni klime za njihov eventualni dolazak...

Ovdje izuzetak čine ad-hok privrednici, lokalni samoproklamovani biznismeni, koji čine partijske ispostave i zahvaljujući kojima  dio radničke klase koja egzistira kod istih, podsjeća  na srednji vijek i robovlasničko doba.

Dakle budžet za 2018. godinu nema razvojnu komponentu, već potrošačku pa time i više nego jasno je da aktuelna većina ni u narednom periodu izuzev redovnosti isplata u lokalnoj fabrici tj. Opštini neće ništa značajno uraditi. Ove godine smo svjedoci da ni rupe na ulicama nijesu zakrpljene a kamoli nešto ozbiljnije...

Činjenica da u tekuće izdatke ide samo za plate zaposlenih oko 4,7 miliona jasno pokazuje da se radi o partijskoj fabrici koja vegetira na grbači svih građana. Umjesto sistematizacija i svođenja na realne okvire imamo ironiju da plate „jedu“ isprosjačena sredstva... Kako troškovi rastu tako „nivo“ investicija pada što smanjuje likvidnost i mogućnost iole domaćinskog planiranja.

Pokret za promjene i Demokratski front konstatuju da aktuelna vlast, nastala na korupciji i izborima u kojima je bilo više nevažećih listića nego glasova satelit partije, ne može Nikšiću donijeti nikakav boljitak kao i da će svaki naredni budžet u njihovoj projekciji biti sve manji, sve više potrošački i sve manje investicioni... Na koncu preporuka aktuelnoj većini bila bi da otvori donor liniji i na taj način pokaže svoj prosjački kapacitet u punom sjaju.

Nikšiću treba ozbiljna i odgovorna vlast, koja će biti u službi svih građana i koja je u stanju da kroz realne izvore planira budžetske aktivnosti, kao i koja je u stanju da dovede ozbiljne investitore koji će stvoriti mogućnost za otvaranje novih ali realnih radnih mjesta, čime će stvoriti se pretpostavke za bolji život svih građana. Pokret za promjene i Demokratski front je biće nosioci promjena sa ostatkom Opozicije i sa svim onim strukturama koje žele bolji i ljepši Nikšić.

Arsenije Lalatović

Funkcioner Pokreta za promjene i Demokratskog fronta