Mreža Žena PzP-a učestvovala na konferenciji "Ženska politička mreža"

Mreža Žena PzP-a na konferenciji ,,Ženska politička mreža"

,,Ženska politička mreža", koju čine žene različitih političkih partija uključujući i trenerice rodne ravnopravnosti PzP, održala prezentaciju o značaju ekonomskog osnaživanja žena i dala konkretna rješenja kroz zahtjeve lokalnim upravama.

A to je izdvajanje posebnih budžetskih sredstava za podršku ženskom preduzetništvu.
Odbornice i aktivistkinje PzP imale su priliku da se upoznaju sa zahtjevima i ciljevima Ženske političke mreže.

Valentina Tadić, odbornica PzP opštine Budva, i trenerica rodne ravnopravnosti danas je u saradnji sa koleginicama iz ostalih partija prezentovala značaj ženskog preduzetništva.

Valentina TadićŽenska politička mreža predstavila je danas zaključke o neophodnim izmjenama crnogorskog zakonodavstva čiji je cilj, kako je saopšteno, unaprjeđenja političke participacije žena u Crnoj Gori. 

Ženska politička mreža nastala je u okviru programa „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“, koji finansira Delegacija Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, a sprovodi Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.